Franska facket: ”Vi är mycket besvikna”

Utland Hallå där, Hervé Christofol, chef för det franska universitets­lärarfacket Snesup-FSU, inför vårens presidentval. För fem år sedan sa den då nye statschefen, Socialistpartiets François Hollande, att utbildning och forskning skulle få högsta prioritet.Finansdepartementet joker i spelet om sparandet

Finansiering ”Det vet ju alla att universiteten samlar pengar på hög.” Det är en vanlig uppfattning, men hur ska lärosätena undvika att kassakistorna blir överfulla? Den ständigt pågående balansgången mellan rimliga buffertar och strategiska satsningar är komplicerad. I år tillkommer även stora behov av finansiering av forskningsinfrastruktur, samtidigt som finansdepartementet fortsätter använda myndighetskapitalet som argument mot nya resurser till akademin.


Duellen: Är det bra att vinster från Akademiska Hus går tillbaka till statskassan?

Artiklar Delar av anslagen till högskolan cirkulerar tillbaka till statskassan via vinster i fastighetsbolaget Akademiska Hus som ägs av svenska staten. Vissa är kritiska till detta, medan andra ser en viktig poäng med att fastighetsbolaget drivs på affärsmässiga grunder och genererar en marknadsmässig avkastning.Akademin har 15 miljarder i stiftelsepengar

Finansiering Mer än 15 miljarder kronor. Så mycket pengar finns det i stiftelser och fonder på 21 av Sveriges universitet och högskolor. Men det skiljer mycket mellan lärosätena. Uppsala universitet har drygt nio miljarder medan Södertörns högskola och Högskolan i Halmstad har noll kronor.Stipendier möjliggjorde internationellt symposium

Finansiering När den uppskattade professorn Marianne Thormählen skulle gå i pension ville kollegorna göra något särskilt. Tack vare flera stipendier kunde de arrangera ett internationellt symposium.


Stipendieansökan

SULF: ”Riv upp avgiftsreformen”

Finansiering 70 procent av antagna betalstudenter börjar aldrig studierna. Rättsosäkerhet vid återbetalning av studieavgifter. Stipendierna räcker inte till.
Det är några av de problem som UKÄ pekar på i en uppmärksammad rapport.
SULF anser att avgiftsreformen ska rivas upp.


Satsning gav lyckad rekryteringsprocess

Karriär Extra pengar och extra ansträngningar gav resultat när KTH utlyste biträdande lektorat. Mobiliteten, internationaliseringen och könsbalansen blev över förväntan.