Forskarna får betala KI:s höjda hyror

Finansiering Forskare som inte kommer att ha råd att forska när lokalhyran är betald. Och forskare som funderar på att lämna Karolinska institutet. Det kan bli effekter av prestigebygget Biomedicum.

”Det behövs fler stipendier till de fattigaste länderna”

Finansiering – Det är ju rent krasst de fattigaste länderna som fallit bort.
Det säger Lina Solander, internationell handläggare vid Uppsala universitet, om förändringen i tillströmningen av internationella studenter efter studieavgifterna 2011. Erfarenheterna vid Lunds universitet är likartade och båda efterlyser fler stipendier.

Studenter från Afrika har nästan slutat komma

Mångfald Masterprogrammet Lumes i Lund har haft fyra afrikanska studenter sedan avgifterna för tredjelandsstudenter infördes för sju år sedan. Under samma tidsperiod före avgifterna var antalet 23.

Viss återhämtning syns i tappet av studenter

Student Antalet studenter från de länder som 2011 blev betalningspliktiga sjönk först kraftigt men har nu återhämtat sig något. Störst är bortfallet av studenter från Sveriges långsiktiga samarbetsländer och övriga låg­inkomst­länder.

Tydliga regler efterfrågas i rapport om donationer

Finansiering – Vill vi se välfinansierade och välfungerande universitet och högskolor behöver regelverken kring forskningsfinansiering tydliggöras. Det säger Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, som skrivit en rapport om donationer.

Sverige står för ljusglimt i ekonomiskt mörker

Finansiering Europas högre utbildning och forskning är underfinansierad och klyftorna växer mellan olika länder. Det är några av resultaten i European University Associations senaste årliga rapport.