Tydliga regler efterfrågas i rapport om donationer

Finansiering – Vill vi se välfinansierade och välfungerande universitet och högskolor behöver regelverken kring forskningsfinansiering tydliggöras. Det säger Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, som skrivit en rapport om donationer.

Sverige står för ljusglimt i ekonomiskt mörker

Finansiering Europas högre utbildning och forskning är underfinansierad och klyftorna växer mellan olika länder. Det är några av resultaten i European University Associations senaste årliga rapport.

Stolthet och nya krav för Sveriges nyaste universitet

Forskning – Jag är glad över att vi nu har blivit universitet. Det har vi gjort oss förtjänta av samtidigt som den nya statusen är en utmaning för oss att bli ännu bättre, framför allt när det gäller vetenskap och forskning. Det säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Fuskmisstanke inte nog för att frysa anslag

Artiklar Regeringen vill att anslag ska kunna frysas redan under tiden fuskutredning pågår. Men Vetenskapsrådet tänker inte dra in medel med enbart misstanke om fusk som grund.

Struten samlar pengarna i en och samma påse

Finansiering Forskare ska inte längre kunna köpa sig fria från utbildningsuppdraget. För att knyta samman forskning och utbildning föreslår Styr- och resursutredningen (Struten) bland annat att de direkta statliga anslagen samlas i en enda påse i lärosätenas verksamhet.

Mångmiljonbelopp saknas i finansieringen av Max IV

Finansiering Det saknas i dag minst 60 miljoner kronor i årlig finansiering av Max IV. Men det är inget som huvudsekreteraren i Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, professor Björn Halleröd ser som ett olösbart problem.

Stor förvirring när miljonerna ska fördelas

Finansiering Hur bra är lärosätena på att samverka?
Den frågan anser regeringen vara så viktig att den i budgeten för 2018 avgör hur en del av anslagen fördelas mellan lärosätena. Men sektorn har sågat den hastigt införda modellen och få begriper hur den fungerar – eftersom även de lärosäten som inte deltagit i mätningen av samverkan får ta del av samverkansmiljonerna.
Oklart är också varför man inte väntar in styr- och resursutredningen, som väntas föreslå att det så länge efterlysta samlade anslaget införs.
Ja, hur statliga resurser fördelas – och på vilka grunder – är en evig samt laddad fråga. Dessutom så komplicerad att det inte ens är givet att utbildningsdepartementet kan förklara förändringar i den egna budgeten.