Lunds universitet stäms för sexuella trakasserier

Villkor Män med makt som utsätter yngre medarbetare, doktorander och studenter. Så ser det vanligen ut när sexuella trakasserier inträffar vid universitet och högskolor. Nyligen har Diskrimineringsombudsmannen, DO, exempelvis stämt Lunds universitet efter att en student anmält sin lärare. Kravet på diskrimineringsersättning är 100 000 kronor. Vi berättar om aktuella fall av sexuella trakasserier, vad lagen säger och vad facket tycker.

Akut kris vid Arkitekt­högskolan i Umeå

Villkor En arbetsmiljökartläggning avslöjar grava problem på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Uppfattningarna går isär om Ana Betancour, nytillträdd rektor och prefekt, håller på att lösa den akuta krisen eller om hon orsakat den.

Lärosäten både bäst och sämst på miljöarbete

Miljö Göteborgs universitet liksom Högskolan i Gävle, Borås respektive Halmstad toppar Naturvårdsverkets rankning över myndigheters miljöledningsarbete. Försvarshögskolan och Kungliga Konsthögskolan ligger i botten av de 188 undersökta myndigheterna.

Sverige tappar bland unga toppuniversitet

Kvalitet Tre svenska lärosäten finns med på Times Higher Educations lista över världens 100 bästa universitet som är högst 50 år gamla. Men alla tre har halkat ner i rankningen sedan förra året.

Kritik mot svensk forskning om idrott

Forskning Idrottsforskningen i Sverige rörande barn och ungdomar brister i sin vetenskaplighet. Det menar Jonny Hjelm, professor i historia vid Umeå universitet, som har granskat idrottsforskningen 1970–2010 i den nya ­boken Idrott, tävling och allvar.