Tillgänglig högskola

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället på lika villkor. Det anger FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det är också den svenska funktionshinderspolitikens mål. Men i dag stoppar olika former av hinder anställda och studenter inom högskolan, när det gäller till exempel lokaler och undervisning. Nu nagelfar vissa lärosäten sin fysiska miljö. Och tillgänglig undervisning är på frammarsch.