Sexuella trakasserier kan missas av hemmablindhet

Arbetsmiljö 32 konkreta förslag på åtgärder mot sexuella trakasserier fick Umeå universitet efter en extern granskning av Karin Röding. Även andra lärosäten kan ha nytta av förslagen, menar hon.

Jenny går på djupet för att pejla miljöläget

Porträtt Hon är forskaren och miljöanalytikern som går på djupet. Med nytaget yrkesdykarcertifikat ska Jenny Ask nu övervaka miljötillståndet på norra Östersjöns bottnar. Under ytan trivs hon bra.

Här skapas en digital tvilling av universitetet

Digitalisering Umeå universitet ska få en digital tvilling. Med hjälp av 3D-skanning och digitala sensorer hoppas Akademiska Hus att lokalerna på campus ska nyttjas upp till 30 procent mer för att man i slutändan inte ska behöva bygga nytt.

Hantera gruppkonflikten med dialog mot gemensamma mål

Arbetsmiljö Sluta viska, börja prata! Det är en av uppmaningarna från Anita Pettersson-Strömbäck när hon jobbar med dialogbaserad konfliktlösning i grupp i sin roll som huvudarbetsmiljöombud vid Umeå universitet.

”Människor vill ha en polis som är närvarande”

Porträtt I utsatta områden längtar både polisen och befolkningen efter samma sak – närvarande poliser som bygger relationer. Det berättar Malin Eriksson, professor i socialt arbete vid Umeå universitet.

Researcher had to pay environmental fine out of his own pocket

Law Department head Stefan Jansson was sentenced to a fine of SEK 24,300 for environmental crimes when he failed to cut down genetically modified trees in his research project at Umeå University. The employer provided neither financial nor legal support.

Motioner om teknikstress och senior arbetskraft

Kongress Inför SULF:s kongress i november har 51 motioner lämnats in, varav två från enskilda medlemmar. Åsa Arping vid Göteborgs universitet vill lyfta frågan om ökad administrativ arbetsbörda.