Researcher had to pay environmental fine out of his own pocket

Law Department head Stefan Jansson was sentenced to a fine of SEK 24,300 for environmental crimes when he failed to cut down genetically modified trees in his research project at Umeå University. The employer provided neither financial nor legal support.

Motioner om teknikstress och senior arbetskraft

Kongress Inför SULF:s kongress i november har 51 motioner lämnats in, varav två från enskilda medlemmar. Åsa Arping vid Göteborgs universitet vill lyfta frågan om ökad administrativ arbetsbörda.

Forskare fick betala böter för miljöbrott ur sin egen ficka

Juridik Prefekten Stefan Jansson dömdes till 24 300 kronor i böter för miljöbrott då man missade att avverka genmodifierade träd inom hans forskningsprojekt vid Umeå universitet. Arbetsgivaren står varken för ekonomisk eller juridisk hjälp i fallet.

No oversight of threats at higher education institutions

Work environment An Universitetsläraren investigation shows that higher education institutions gather information about hate, threats and violence towards employees in very different ways. Some have no system at all to provide a central overview of the situation. As a result, it is not possible to provide a national picture of trends.

Överblick av hot vid lärosätena saknas

Arbetsmiljö Lärosätena samlar information om hat, hot och våld mot anställda på väldigt olika sätt. Vissa saknar helt system för central överblick över situationen. Därför är det inte heller möjligt att ge en nationell bild över utvecklingen. Det visar Universitetslärarens granskning.