Foto: Ulrika Bergfors

Facket kritiskt till Umeå universitets gigjobb

Villkor Umeå universitet har börjat annonsera ut så kallade intermittenta anställningar, alltså tjänster som omfattar noll procent av en heltid. Det är ett oskick anser SULF.

Lärosätena får inget extra för omställningsstudiestöd

Finansiering Det nya omställningsstudiestödet innebär att högskolor och universitet kan behöva uppdatera sitt utbildningsutbud. Kostnaden för det måste tas från befintligt anslag, då budgeten inte innehåller några extra pengar.

Learn how to tackle stress and time pressure

Doctoral students Grinding your teeth in your sleep. Palpitations and feelings of panic. Time pressure and stress can be part of doctoral candidate life from programme start to graduation. Lowering the bar and seeing “the threat" as a challenge are two tricks you can use along the way.

Fysikern som kan fånga en publik

Porträtt Akademiska titlar går bort. För Patrik Norqvist betyder det mer att få hundra rastlösa skolelever att sitta stilla i en aula och storögt lyssna på en föreläsning om rymdfysik.
– Publikens respons är min belöning, säger en av landets mest kända universitetslektorer.

Elledningar i svensk skog

Skenande kostnader för el och hyror oroar lärosätena

Finansiering Det ekonomiska läget för lärosätena är osäkert och deras bedömningar sträcker sig från hanterbart till bekymmersamt. Många lärosäten befarar att ökade kostnader för hyror och el kommer att minska resurserna för undervisning och forskning.

Sexuella trakasserier kan missas av hemmablindhet

Arbetsmiljö 32 konkreta förslag på åtgärder mot sexuella trakasserier fick Umeå universitet efter en extern granskning av Karin Röding. Även andra lärosäten kan ha nytta av förslagen, menar hon.

Jenny går på djupet för att pejla miljöläget

Porträtt Hon är forskaren och miljöanalytikern som går på djupet. Med nytaget yrkesdykarcertifikat ska Jenny Ask nu övervaka miljötillståndet på norra Östersjöns bottnar. Under ytan trivs hon bra.

Här skapas en digital tvilling av universitetet

Digitalisering Umeå universitet ska få en digital tvilling. Med hjälp av 3D-skanning och digitala sensorer hoppas Akademiska Hus att lokalerna på campus ska nyttjas upp till 30 procent mer för att man i slutändan inte ska behöva bygga nytt.

Hantera gruppkonflikten med dialog mot gemensamma mål

Arbetsmiljö Sluta viska, börja prata! Det är en av uppmaningarna från Anita Pettersson-Strömbäck när hon jobbar med dialogbaserad konfliktlösning i grupp i sin roll som huvudarbetsmiljöombud vid Umeå universitet.