”Lärosätena har en oerhört viktig roll i totalförsvaret”

Även i krig behövs utbildning, forskning – och hopp. Därför är lärosätenas roll i totalförsvaret så viktig, menar Försvarshögskolans rektor, Robert Egnell.

30 maj, 2024

Ömsesidigt ointresse. Så beskriver Robert Egnell den historiska relationen mellan totalförsvaret och lärosätena inom den högre utbildningen.
– Den enda planeringen som fanns var att stänga och att alla manliga studenter skulle pliktas in i försvaret. Å andra sidan har lärosätena heller aldrig sett sitt ansvar att bidra med kompetens till totalförsvaret.

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har det svenska totalförsvaret snabbt börjat byggas upp igen, och lärosätenas roll har omvärderats.
– Av Ukraina lärde vi oss omedelbart att i händelse av det allra värsta – krig – spelar lärosätena en oerhört viktig roll.

Robert Egnell

Rektor, Försvarshögskolan

Högskoleutbildning och forskning klassas nu som samhällsviktig verksamhet i de fall där dessa behövs för att upprätthålla annan samhällsviktig verksamhet. Och den omfattar mycket: allt från förskola, vård och elektroniska kommunikationer till finansiella tjänster, handel, energi- och livsmedelsförsörjning.

För ett år sedan besökte Robert Egnell Ukraina. Då fick han bekräftat att det även under brinnande krig behövs kompetensförsörjning inom massor av yrken, liksom kompetens kring att bygga upp landet igen. Men han lärde sig också något nytt och viktigt: att utbildning och forskning är en otroligt stark symbol för hopp.
– Slutar man att utbilda och forska så slutar man att tro på framtiden, och det är inte den signalen vi vill skicka till någon i landet, allra minst till landets unga.

Det försämrade säkerhetsläget och återuppbyggnaden av totalförsvaret kräver redan mycket ny kompetens. I sitt inspel till den kommande forskningspropositionen föreslår därför Försvarshögskolan att ett Campus totalförsvar skapas. Det skulle då bli en central nod för samarbete mellan lärosäten, myndigheter och näringsliv för att utveckla Sveriges totalförsvar.

Som myndigheter har de statliga lärosätena redan sedan tidigare en skyldighet att identifiera sin samhällsviktiga verksamhet, hot och risker mot den, liksom att kontinuitetsplanera.
– Alla lärosäten jobbar nu med att också göra detta utifrån det förvärrade säkerhetspolitiska läget och även ett krigsscenario, men det arbetet är bara i sin början, säger Robert Egnell.

En del i kontinuitetsplaneringen är att skapa en krigsorganisation och krigsplacera personal.
– Detta skapar superstor oro, och det väcker många frågor. Ska jag försvara lärosätet? Ska jag tvingas göra andra saker åt Försvarsmakten? Men det handlar inte om det, säger Robert Egnell.

Enligt ansvarsprincipen har verksamheter ansvar för samma områden i krig som i fred. För att upprätthålla det som är samhällsviktigt, kan verksamheten krigsplacera personal så att den inte riskerar att pliktas in på annat håll. Karolinska institutet kan till exempel krigsplacera ett antal undervisande läkare i den egna krigsorganisationen så att samhällsviktig utbildning inte upphör när läkare kallas in i sjukvården.

Ansvaret för kontinuitetsplaneringen ligger på ledningen, men kollegiet bör bidra.
– Lärare och forskare kan fråga sig vilken roll de kan spela och vilken skyddsvärd information och verksamhet de har, för det är inte alltid lätt för systemet att förstå.

Robert Egnell är vice ordförande i arbetsgruppen för lärosätenas bidrag till totalförsvaret som Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, skapade 2023.

Till skillnad från SUHF och andra lärosäten, stödjer han däremot problembeskrivningen och samtliga förslag i den omdebatterade utredningen om säkerhetskompetens i lärosätenas styrelser.
– Lärosätena har kommit längre som sektor än vad som ofta beskrivs, men det är en bra bit kvar och det fattas fortfarande en del beslut som tyder på att lärosätena och styrelserna inte riktigt har förstått det säkerhetspolitiska läget.

Detta är totalförsvaret

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner, demokratin och mänskliga rättigheter.

Den civila delen av totalförsvaret består av statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag och frivilligorganisationer som får samhället att fungera även vid kriser och konflikter. Det civila och militära försvaret samarbetar för att tillsammans skydda och försvara landet.

Källa: Försvarsmakten

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023