Samtal om aktivism och forskning när SULF fyllde 40

Kan man vara aktivist och forskare, eller måste man rent av vara båda? Och vad är egentligen en aktivist? Frågorna diskuterades på det första av SULF:s tre lunchsamtal, som hålls med anledning av att förbundet fyller 40 senare i år.

14 mars, 2024
Sverker Sörlin, professor och idéhistoriker, Anna-Karin S Johansson, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, Camilla Hansén, ledamot i utbildningsutskottet (MP) samt Jacob Färnert, ordförande för Sveriges förenade studentkårer samtalade på det första av tre lunchsamtal.

I november har det gått 40 år sedan fackförbunden Universitetslärarförbundet och Sveriges universitets- och högskoleanställdas förbund slogs ihop till det som i dag är SULF.

För att fira har SULF bland annat satt ihop ett program med tre lunchsamtal, varav det första hölls under onsdagen. Temat var aktivism och forskning. Eller snarare hur dessa hör ihop, eller inte hör ihop.

Talade gjorde bland annat Sverker Sörlin, professor och idéhistoriker samt Anna-Karin S Johansson, generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

Lunchtimmen ägnades bland annat åt att reda ut vad aktivism egentligen är. Kraftfulla handlingar och att man vill påverka beslut, är några begrepp som definierar en aktivist, sade Anna-Karin S Johansson.

Hon nämnde att aktivist används som ett skällsord, att det inte går att lita på den som är aktivist.
– Här tror jag att vi dels behöver vara försiktiga med begreppet aktivist, och dels hålla igång en dialog kring vad vi menar egentligen. Menar vi att man inte ska få säga någonting, då är hela begreppet helt urvattnat, sade hon.

Sverker Sörlin tycker att det har skett en förskjutning, där begreppet aktivist används betydligt mer nu än tidigare och är avdramatiserat.
– Det finns också ett mer dystert scenario där aktivistbegreppet inte håller på att avdramatiseras, utan snarare tillspetsas som pejorativt begrepp. Då får vi en mycket tråkig, hård och konfrontativ diskussion. Så jag skulle säga att det är en lite öppen fråga om vi håller på att avdramatisera och bejaka aktivismen, eller om vi snarare går åt motsatt håll, sade han.

Del två och tre av SULF:s lunchsamtal hålls 22 maj respektive 11 september i Sacos lokaler i Gamla stan i Stockholm. Kommande tema är akademin och AI. Seminarierna går att se i efterhand på SULF:s hemsida.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023