Postdoktorer på stipendier saknas fortfarande i statistiken

När Universitetsläraren år 2020 avslöjade att minst 20 procent av postdoktorerna lever på stipendier skulle UKÄ och SUHF kartlägga situationen. Men fortfarande görs inget för att synliggöra denna grupp i statistiken.

Stipendier ger varken pension, sjukpenning, föräldrapenning eller a-kassa. Stipendiaten saknar också vad kollektivavtalen ger: betald semester, försäkringar, med mera.

År 2020 visade Universitetslärarens granskning att minst 20 procent av postdoktorerna på de svenska lärosätena är i denna situation, vilket varit okänt eftersom de saknas i den officiella statistiken.

Efter avslöjandet meddelade både Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och expertgruppen för arbetsgivarfrågor i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, att de skulle kartlägga problemet. Nu, nästan tre år senare, är svaret från SUHF:s expertgrupp att den inget gjort i frågan.

Nuvarande verkställande ledamot undrar om det kan ha varit en missuppfattning att en kartläggning skulle ha gjorts av gruppen. Men Universitetsläraren har den uppgiften svart på vitt i ett mejl från dåvarande ordföranden.

”För omfattande arbete”
UKÄ är både tillsynsmyndighet och ansvarar för den officiella statistiken om högskolan. Chefen för statistikgruppen, Helena Wintgren, bekräftar vad Universitetsläraren visade i sin granskning:
– Det är tydligt att lärosätena till stor del saknar uppgifterna på central nivå, och det krävs ganska omfattande insamling på institutionsnivå för att kunna kolla på de här postdoktorerna på stipendier.

Helena Wintgren

Chef för statistikgruppen, UKÄ

Hon berättar att UKÄ har tittat på andra sätt att fånga upp dessa personers existens, men de är inte framkomliga.
– Så vi landar i att vi inte kan prioritera att samla in statistik om denna grupp i nuläget, givet den stora insats som krävs – från oss, men kanske ännu mer från lärosätena. Vi får starka signaler från politiken att ta hänsyn till lärosätenas administrativa börda.

SULF: ”Skandal”
SULF är kritiskt till att postdoktorer över huvud taget arbetar vid lärosätena utan att ha kollektivavtal, och utan att ens vara anställda.
– Det är också skandal att lärosätena inte har koll på vilka som verkar där nu när säkerhetsfrågorna är på tapeten, säger förhandlingschefen Robert Andersson.

SULF vill helt avskaffa stipendier som finansieringsform för doktorander och forskare. Det skriver förbundet i sitt remissvar på den statliga utredningen Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst.

Robert Andersson

Förhandlingschef, SULF

Utredningen föreslår att konstnärers stipendiefinansierade arbete ska vara sjukpenninggrundande. Om stipendier inte avskaffas för doktorander och forskare, vill SULF att de i alla fall ska få samma villkor som konstnärerna. 

I remissvaret uppmanar SULF också regeringen att ge UKÄ i uppdrag att löpande föra statistik över hur många forskare som finansieras med stipendier, på samma sätt som myndigheten nu följer andelen visstidsanställningar i högskolan.

Sätter hopp till finansiärerna
Postdoktorernas egna föreningar är inte säkra på att de vill avskaffa stipediearbetet – de har själva ett karriärintresse av att det finns så många arbetstillfällen som möjligt. Det berättar Aikeremu Ahemaiti som är ordförande i Uppsala University Postdoc Association, UUPA.
–  Men UUPA skulle älska att stipendiaterna får bättre villkor. Vi ska själva kontakta stipendiefinansiärer för att se om de kan ge någon föräldrapeng, eller i alla fall friskvårdsbidrag.

Han har en visstidsanställning som forskare i neurovetenskap. Dessförinnan arbetade Aikeremu Ahemaiti på stipendier under sex år, först som doktorand och sedan som postdok. Under den tiden fick han två barn.

Det var först när han fick sin första anställning, och då hade sitt första riktiga möte med hr, som han insåg vilka förmåner och rättigheter han hade gått miste om som stipendiat. De flesta postdoktorer på stipendier är, liksom han, från utlandet och vet inte vad de kan förvänta sig i Sverige.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023