Lärosäten ingår allians för att möta omställning i Skellefteå

Skellefteå kommun har inlett ett samarbete med flera svenska lärosäten. Redan till hösten 2024 ska den nya alliansen erbjuda utbildningar på Campus Skellefteå. Ambitionen är att bli en nationell testbädd för innovativa sätt att bedriva utbildning och akademisk samverkan på.

14 december, 2023
Campus Skellefteå
Skellefteå Universities Alliance har som målsättning att locka 15 000 studenter till stadens campus år 2040.

Kontexten är utmanande: de närmaste fyra åren bedöms över 14 000 nya jobb skapas i Skellefteå, en stad med 76 000 invånare och utan högre lärosäte vare sig på plats eller inom pendlingsavstånd. Utöver ingenjörer direkt till Northvolts storsatsning på en batterifabrik, behövs bland annat fler ekonomer, lärare, socionomer och sjuksköterskor.

– Till skillnad från flera andra länder i Europa, saknar Sverige ett system för att snabbfotat möta ett sådant här kompetensbehov på en plats utan eget lärosäte, säger Ida Lindh som leder projektet Skellefteå Universities Alliance, SUA, och ansvarar för högre utbildning och forskning på Skellefteå kommun.

Ida Lindh
Ida Lindh

Projektledare för Skellefteå Universites Alliance

Hon fortsätter:

– Skellefteå är en väldigt lämplig plats att bygga upp ett sådant system på, till gagn även för andra orter som kan hamna i samma situation som vi.

Högskolan Väst, GIH och LTU
Sedan arbetet med SUA inleddes i januari i år och lärosätena bjöds in till dialog, har några nu kommit så långt i planerna att de kommer att erbjuda utbildning på Campus Skellefteå redan hösten 2024.

Högskolan Väst startar till exempel ett program i tillämpad samhällsplanering. Gymnastik- och idrottshögskolan startar kurser inom ledarskap, och till hösten 2025 ett kandidatprogam i psykologi. Långt framskridna dialoger pågår med en rad andra lärosäten om utbildningar till såväl 2024 som 2025. Luleå tekniska universitet och Umeå universitet bedriver redan utbildning på Campus Skellefteå.

MDU startar kurser och program
Mälardalens universitets akademichef, Thomas Wahl, berättar att arbetet gått väldigt fort. Därför är inte alla beslut fattade ännu, men lärosätet kommer på sikt att erbjuda ingenjörs-, lärar-, ekonom- och hälsoutbildningar i Skellefteå. Till hösten 2024 handlar det om ett tiotal kurser och ett eller två program.

– Det är naturligt för oss att vilja vara med och genomföra den gröna omställningen på bästa sätt, säger han.

Thomas Wahl
Thomas Wahl

Akademichef, Mälardalens universitet

Men det som enligt Thomas Wahl ger mest energi i det dagliga arbetet med att realisera SUA är att utveckla nya utbildningssamarbeten och nya sätt att tillgängliggöra utbildningen för fler.

– Högskolelandskapet förändras på många sätt och vi talar om SUA som en testbädd, säger han.

Internationellt samarbete
SUA:s målbild är 15 000 registrerade studenter 2040. Lärosätena ska ge utbildningar enskilt och tillsammans och bidra med det de är bäst på. Ambitionen är att samarbeta även internationellt. Just nu pågår samtal med London Business School och Arizona State University.

Undervisningsformerna kommer också att behöva utvecklas och testas. Thomas Wahl ser framför sig olika varianter beroende på kursernas lärandemål, men det ska vara mer än bara rena distanskurser och studenterna ska organiseras så att de har en gemensam tillhörighet på campus.

I vissa fall kanske bara introduktioner och examinationer sker med lärare på plats i Skellefteå, i andra fall kanske alla moment blir lärarledda på plats. Undervisningen kan också komma att organiseras utifrån en mer intensiv period av lärarledda moment på plats, följt av en period av självständiga studier, berättar Thomas Wahl.

Förhandlar om finansieringen
Att utveckla utbildningarna på kort tid kräver mycket planering och en del investeringar. Lärosätena gör det inom sina befintliga budgetar, men för de som i nuläget inte fyller alla sina utbildningsplatser är SUA en möjlighet att få fler studenter.

Under första kvartalet 2024 ska SUA formaliseras som en egen organisation, med en akademisk chef i spetsen och i nära samarbete med lärosätena och näringslivet.

Förhandlingar pågår fortfarande om finansieringen för driften, så Ida Lindh vill inte säga mer i nuläget än att det kommer att ingå kommunala och privata såväl som statliga pengar. Hennes utgångspunkt är däremot tydlig: det är ett nationellt ansvar att tillhandahålla utbildningsplatser och infrastruktur för att möjliggöra nyindustrialiseringen och omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023