Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

EU-förslag ska förbättra villkoren för forskare

Forskarna inom EU har för dåliga karriärmöjligheter och för liten trygghet. Det anser EU-kommissionen som kommit med ett förslag om att förbättra villkoren för forskare. SULF ser positivt på förslaget, som kan ge frågan större utrymme i förhandlingar.

13 november, 2023
Europaparlamentet
EU-kommissionen har lagt ett förslag som bland annat syftar till att öka rörligheten för forskare mellan olika länder.

Villkoren för forskare inom EU varierar kraftigt och det anser kommissionen ökar risken för att de bästa söker sig utanför unionen. Det är orsaken till att den nu kommit med ett förslag om en rådsrekommendation till ett europeiskt ramverk för forskare, samt en ny europeisk stadga för forskare, som ersätter den från 2005.

I korthet går förslaget ut på att jämna ut skillnaderna mellan medlemsländerna, både när det gäller forskares anställningsvillkor och deras meriter, så att det ska bli lättare att flytta mellan olika universitet och sektorer. Det kommer en ny definition av vad en forskare är, ett erkännande av forskare som ett yrke, plus att det startas ett utvärderingsprojekt tillsammans med OECD.

– Kommissionen ser alla delar som lika viktiga för att förbättra forskarnas karriärmöjligheter, men eftersom prekariatet är utbrett inom forskarvärlden är förslaget att begränsa tidsbestämda kontrakt extra viktigt i sammanhanget, säger en talesman för kommissionen till Universitetsläraren.

En levande forskningsvärld
För Karin Åmossa, som är samhällspolitisk chef och ansvarig för EU-samarbetet på SULF, är förslaget positivt, även om hon är osäker på hur mycket av det som kommer att bli verklighet.

Karin Åmossa

Chefsutredare på SULF

”Förslaget kan öka medvetandet om vikten av att ha en levande forskningsvärld.”

Karin Åmossa

– Det som blir positivt för oss som fackförbund är att detta lyfter fram frågor som är viktiga för oss, och det kan vi få nytta av när vi driver frågor om anställningstrygghet. Förslaget kan öka medvetandet om vikten av att ha en levande forskningsvärld. Hur det kommer att fungera i praktiken beror däremot på hur regering och lärosäten ställer sig till det, konstaterar hon.

Ska underlätta i forskarkarriären
Den nya kompetensplattformen för det europeiska forskningsområdet, som kommissionen vill starta, ska komplettera ResearchComp och göra det lättare att hitta forskartjänster. Kommissionen vill bland annat att den ska ha en observationsgrupp för karriärer inom forskningsyrket.

– Om den kommer att fungera bra kan det bli ett lyft för forskare och lärosäten, men även arbetsgivare utanför akademin. Som jag förstår det kommer det att bli mer förståeligt för forskare att bedöma och utveckla sina kompetenser och för lärosätena att anpassa sitt utbud till forskare, och det behövs när forskare flyttar mellan universitet i flera länder. På det hela taget behövs det absolut mer samordning inom EU när det gäller forskningskarriärer, det är en förutsättning för att göra det lättare att samarbeta över gränserna, säger Meike Froitzheim, forskningsstrateg med inriktning på EU vid Högskolan i Halmstad.

Meike Froitzheim
Meike Froitzheim

Forskningsstrateg med inriktning på EU, Högskolan i Halmstad

Karin Åmossa håller med om att det krävs bättre möjligheter för dem som vill forska utomlands.

– Det behövs en större tydlighet när det gäller kompetensen. Det är också ett problem att de som åker utomlands för att forska förlorar karriärmöjligheter på hemmaplan. Detta är ett internationellt jobb, och det är extra viktigt att vi kan behålla utbyte och rörlighet även i oroliga tider som dessa, förklarar hon.

”Saknas erkännande av yrket”
Ett av de viktigaste målen för kommissionen är att de unga talangerna inte flyr utomlands. Därför hoppas den, enligt talesmannen, att många lärosäten anpassar forskningskarriärerna till rådsrekommendationen och den förnyade stadgan.

”Det känns som det saknas ett riktigt erkännande av forskaryrket i dag.”

MEIKE FROITZHEIM

– Det känns som det saknas ett riktigt erkännande av forskaryrket i dag. För de juniora forskarna är det till exempel inte lätt att finansiera sin forskning efter disputationen och mobiliteten är en stor utmaning. Det skulle vara positivt att erkänna värdet av forskarkarriären och större trygghet inom anställningen, konstaterar Meike Froitzheim.

Kommissionens förslag består av tre delar:

  1. En rekommendation till Europeiska rådet att inrätta en ny europeisk ram för forskarkarriärer.

  2. En uppdatering av stadgan för forskare från 2005. Där avhandlas också hur forskare ska kunna rekryteras och vilka arbetsvillkor de bör ha, inklusive aspekter som ingår I OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment). Det ska även startas ett utvärderingsprojekt tillsammans med OECD.

  3. En utveckling av den europeiska kompetensramen för forskare (ResearchComp), för att öka rörligheten mellan olika länder och sektorer, genom att starta en europeisk kompetensplattform

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023