Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Sammanslagning av BTH och Linnéuniversitetet stoppas

Det blir ingen utredning om sammanslagning mellan Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet. Orsaken är att BTH:s rektor lämnar sitt uppdrag nästa år.

26 oktober, 2023
Blekinge tekniska högskolas styrelse tog aldrig upp frågan om ett eventuellt samgående med Linnéuniversitet. I stället ska styrelsen fokusera på att hitta en ny rektor.

Som Universitetsläraren rapporterat om skulle BTH:s styrelse under sitt sammanträde i månadsskiftet september/oktober ta ställning till att utreda frågan om ett eventuellt samarbete med Linnéuniversitetet. Men på sammanträdet tog frågan en helt annan vändning.

I ett mejl till Universitetsläraren skriver BTH:s rektor Mats Viberg att han, dagen före styrelsemötet, meddelade styrelsen att han inte är tillgänglig för en fortsättning som rektor efter att hans nuvarande förordnande går ut 31 augusti nästa år.

Mats Wiberg
Mats Viberg

Rektor, Blekinge tekniska högskola

Mats Viberg skriver vidare att när styrelsen fick den informationen beslöt den att inte initiera utredningsarbetet för att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt samgående med Linnéuniversitetet.

På Universitetslärarens fråga om hur argumentationen gick på sammanträdet svarar Mats Viberg:

”Högskolestyrelsen vill fokusera på att rekrytera en ny rektor. Ett startat utredningsarbete om ett eventuellt samgående skulle ha riskerat att skada rekryteringsprocessen.”

”Vanskligt ge sig in i förhandlingar”
Så det som såg ut som en snabb process att slå samman två lärosäten fick ett abrupt slut.

Mikael Åsman, ordförande i Saco-S-föreningen vid BTH, kommenterar händelseförloppet.

– Som jag sagt förut gick processen mot en eventuell sammanslagning lite för snabbt i början.

Mikael Åsman
Mikael Åsman

Saco-S-ordförande vid BTH

Men han menar att detta inte var orsaken till att högskolestyrelsen beslöt att skrinlägga planerna på att gå vidare med en utredning om förutsättningarna för ett möjligt samgående med Linnéuniversitetet (LNU).

– Utan det stora skälet var att rektorn inte ville ställa upp till omval. Det är vanskligt att ge sig in i förhandlingar, som det ju i praktiken blir när man ska bilda gemensamma arbetsgrupper tillsammans med LNU, samtidigt som en rektor ska sluta. Då ska man hitta en ny rektor samtidigt som man förhandlar med LNU. Men vem vill bli rektor på BTH om vi är på gång att gå ihop med någon annan? Det vill ju inte någon. Det skulle blivit en enda röra som vi aldrig hade klarat ut, säger Mikael Åsman.

Ska komplettera varandra
Han konstaterar också att det redovisats att det i nuläget inte finns så mycket samarbete mellan Linnéuniversitet och Blekinge tekniska högskola ännu.

­– På sammanträdet var högskolestyrelsen öppen för att bygga mer samverkan mellan lärosätena, att man exempelvis inte ska konkurrera utan komplettera varandra, men utan några utfästelser om ett samgående någon gång i framtiden, säger Mikael Åsman och lägger till:

– Nu när diskussionerna är igång med LNU kanske man kan fortsätta diskutera ett samarbete och hur vi kan komplettera varandra. Så detta kan vara starten på något gott i slutändan.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023