Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Rektor oenig i beslut att inte stänga av Karlstadstudent

Studenten vid Karlstads universitet som anmälts för trakasserier och störande av undervisning stängs inte av. Disciplinnämndens ordförande, rektor Jerker Moodysson, tycker att sektorn nu behöver diskutera tolkningen av regelverket.

12 oktober, 2023
Jerker Moodysson
"Det här är ett större problem än det enskilda fallet. Om studenter avstår från att söka kurser eller lärare avstår från att hålla dem är det en fråga om akademisk frihet.", säger Karlstads universitets rektor Jerker Moodysson.

En högerradikal aktivist har skrämt bort lärare och kurskamrater från en kurs hen går vid Karlstads universitet, och Universitetsläraren har tidigare skrivit om svårigheten att stänga av en student från högskoleutbildning. Den 12 oktober meddelande lärosätets disciplinnämnd sitt beslut efter två anmälningar mot studenten: ärendet lämnas utan vidare åtgärd. Studenten får alltså fortsätta kursen.

Enligt nämnden är studentens handlingar inte att klassa som vare sig trakasserier eller störande av undervisning, i högskoleförordningens mening.

Disciplinnämndens ordförande, Karlstads universitets rektor Jerker Moodysson, är oenig om beslutet och anser att högskolesektorn nu behöver diskutera de principiella frågorna för att bättre kunna hantera liknande fall i framtiden.

Förlegad tolkning
Han menar bland annat att disciplinnämndens beslut bygger på en förlegad tolkning av regelverket: en hänvisning till en kammarrättsdom från 2005 om att disciplinpåföljder bara i undantagsfall får utdelas på grund av vad någon yttrat på nätet eller i sociala medier.

– År 2005 fanns Lunarstorm och Bilddagboken (dåvarande sociala plattformar, red. anm.), det var ett helt annat samhälle. Jag tycker att det som sägs på sociala medier i dag bör värderas som det som sägs i andra sociala sammanhang, säger han.

Inte trakasserier enligt lagen
Disciplinnämnden skriver i sitt beslut att det är klarlagt att studenten ”har utsatt både studenter och kursledaren för trakasserier genom kränkningar i form av bland annat hån och tillmälen på nätet och i sociala medier”.

Men det krävs att trakasserierna är kopplade till diskrimineringsgrunderna för att lärosätet ska kunna vidta disciplinära åtgärder av den anledningen. Disciplinnämnden konstaterar att studenten har anspelat på lärarens etniska ursprung, men inte tillräckligt för att uppfylla lagkraven för etniska trakasserier, eller trakasserier av annan sort.

Fyra studenter har enligt utredningen hoppat av kursen för att de känt sig skrämda eller hotade av kurskamraten. Ytterligare två studenter har uppgett rädsla som en av anledningarna till att de har hoppat av.

”Studenterna är rädda”
Nämnden lägger vikt vid att det inte är bevisat att kameran som studenten tydligt hade i bild under undervisningen faktiskt filmade, vilket skulle vara emot lärosätets lokala regler och skulle kunna utgöra störande av undervisning. Även i detta är rektor oenig.

– Jag menar att det saknar betydelse om kameran är på eller inte, för effekten är densamma. Studenten vet att de andra studenterna är rädda för att exponeras av hen, säger rektorn.

Studenten hade också redan före kursstart meddelat sina följare att hen gör en granskande dokumentär om läraren, och använder sig ofta av egenfilmat material i sina mediekanaler.

Disciplinnämndens slutsats är att inget av studentens enskilda ageranden, eller dessa ageranden samlat, är tillräckligt för att utdela någon disciplinpåföljd för störande av undervisning. Rektorn menar däremot att studentens handlingar och dess effekter ska ses tillsammans och i sitt sammanhang, och att det då visst handlar om störande av undervisning.

”En fråga om akademisk frihet”
Jerker Moodysson lyckades inte övertala övriga nämnden med sina argument, men menar att sektorn i stort nu behöver prata om hur situationer som dessa ska hanteras – för de kan dyka upp igen.

– Det här är ett större problem än det enskilda fallet. Om studenter avstår från att söka kurser eller lärare avstår från att hålla dem är det en fråga om akademisk frihet.

Själv tror han inte att det nödvändigtvis behövs ny reglering, men däremot en ny tolkning av reglerna som bättre tar hänsyn till den samtida kontexten.

En av studentrepresentanterna i disciplinnämnden meddelade också avvikande mening från nämndens beslut, men gällande dess motivering. Studentrepresentanten argumenterar för att högskoleförordningen inte är tillämpbar då studenten har utgivningsbevis och de aktuella handlingarna har skydd i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Disciplinnämnderna vid lärosätena

Enligt högskoleförordningen ska ett lärosätes disciplinnämnd bestå av rektor som ordförande, en lärarrepresentant, två studentrepresentanter och en lagfaren ledamot. Nämnden kan besluta om att varna eller stänga av en student om denna har fuskat, stört undervisningen/verksamheten eller har utsatt andra för trakasserier.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023