Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Karlstadfall aktualiserar problem med att stänga av studenter

Ett uppmärksammat fall vid Karlstads universitet har blåst liv i frågan om varför det är svårt att stänga av studenter. Just nu utreder universitetets disciplinnämnd två anmälningar mot den aktuelle studenten.

28 september, 2023
En högerradikal aktivist har skrämt bort lärare och kurskamrater från en kurs hen går vid Karlstads universitet. Lärosätets disciplinnämnd utreder nu två anmälningar mot studenten.

En högerradikal aktivist har skrämt bort lärare och kurskamrater från en kurs hen går genom att nedsättande kommentera och raljera om dem i sina mediekanaler med många följare och till synes filma den nätbaserade undervisningen. Själv beskriver studenten det som att hen granskar kursen och läraren.

– Att gå en kurs för att granska den är inte alls problematiskt. Men om man hindrar eller stör kursen är det ett problem, säger Karlstads universitets rektor Jerker Moodysson.

I debatten som varit kring det aktuella fallet har rektorn uppmanats att statuera exempel och stänga av studenten till för stöd läraren.

– Så kan vi inte göra som myndighet. Det finns ett tydligt regelverk och vi måste följa det, konstaterar Jerker Moodysson.

Jerker Moodysson

Rektor, Karlstads universitet

Regelverket säger att lärosätets disciplinnämnd kan varna eller stänga av en student i max sex månader om denne till exempel utsätter andra studenter eller anställda för trakasserier. Men dessa trakasserier måste vara kopplade till diskrimineringsgrunderna, det vill säga bland annat etnicitet eller sexuell läggning.

Ett annat skäl för avstängning kan vara att studenten stör eller hindrar undervisningen eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. Om det som en student gör på nätet utanför undervisningen kan rymmas inom denna regel har inte prövats ordentligt i högskolans värld, men Jerker Moodysson menar att helheten ska bedömas.

– Om en student hänger ut och trakasserar en annan på sociala medier så kan det självklart också vara en grund för disciplinpåföljd. Det vill jag ska vara tydligt.

Utreder flera fall

För tillfället utreder universitetets disciplinnämnd två anmälningar mot den aktuelle studenten. Läraren som är utsatt för studentens bevakning och kommentarer berättar för Universitetsläraren att hen inte har någon större förhoppning om att nuvarande juridiska system ska skydda hen och kursens övriga studenter.

Genom löpande kontakt med både chefsjuristen och säkerhetschefen har läraren förstått hur begränsade reglerna är i dessa situationer. Studenten rör sig i en gråzon och inte nödvändigtvis över gränsen för det tillåtna. Därför har läraren själv inte anmält studenten till disciplinnämnden.

Läraren är van att debattera sin forskning och sina åsikter offentligt, och genom det också att ta emot kritik, hot och hat.

”Detta är ett pilotfall för att föra in det högerradikala kulturkriget i högskolesektorn. Lärosäten behöver vara beredda på att samma tillvägagångssätt kommer att användas på fler lärosäten och kurser.”
Läraren i Karlstad

– Men detta är något helt annat och på en nivå som jag inte har varit med om förut. Detta är ett pilotfall för att föra in det högerradikala kulturkriget i högskolesektorn. Lärosäten behöver vara beredda på att samma tillvägagångssätt kommer att användas på fler lärosäten och kurser, säger läraren.

2021 föreslog en statlig offentlig utredning att göra det möjligt att tillfälligt stänga av en student på grund av trakasserier även om dessa inte kopplar till någon av diskrimineringsgrunderna.

I dagsläget kan en student även avskiljas från sin utbildning tills vidare, men det beslutet fattar Högskolans avskiljandenämnd, som är en central myndighet. En student får bara avskiljas om hen har begått allvarliga brott, lider av psykisk störning eller missbrukar, plus utgör ett påtagligt hot att skada en person eller egendom under utbildningen.

Ska jobba med lagförslag

Utredningen vill göra det möjligt att avskilja en student också om hen ”genom särskilt klandervärt uppträdande, under eller i anslutning till utbildningen, visat sig uppenbart olämplig att fortsätta sina studier”. Utbildningsminister Mats Persson (L) har i tidningen Dagens nyheter meddelat att regeringen nu snabbt ska jobba vidare med lagförslagen.

SULF har inte tagit ställning till dem. Förbundsjurist Carolina Öhrn understryker däremot arbetsgivarens ansvar för att en lärare och forskare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

– Finns det arbetsmiljörisker förenat med hållandet av vissa kurser behöver det också finnas en handlingsplan redan innan något inträffar, säger hon.

Carolina Öhrn, SULF
Carolina Öhrn

Förbundsjurist, SULF

Läraren i det aktuella fallet känner att hen har fått stöd av sitt lärosäte. Eftersom studenten redan i våras meddelade sina följare att hen skulle gå kursen och ”granska” läraren fanns viss beredskap när kursen började.

Bland annat var ytterligare en lärare med som stöd under det första undervisningstillfället. Det blev också det sista innan kursen gjordes om till läskurs, helt utan mötestillfällen, för de andra studenternas skull.

– Men studenter på kursen har känt sig utlämnade och inte förstått varför regelverket ser ut som det gör, säger läraren.

Vad krävs för att kunna stänga av en student?

Lärosätets disciplinnämnd kan stänga av en student i max sex månader om hen fuskar, stör eller hindrar undervisningen, eller utsätter någon för trakasserier enligt diskrimineringslagen.

Högskolans avskiljandenämnd kan avskilja en student från utbildningen tills vidare om det finns en påtaglig risk att hen skadar person eller egendom, men bara om hen också har begått allvarliga brott, missbrukar eller har en psykisk störning.

Källa: Högskolans avskiljandenämnd
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023