Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Regeringen får kritik för indragna forskningsanslag

När regeringen utan förvarning beslutade att dra in anslagen till utvecklingsforskning väckte det bestörtning och har mött skarp kritik inom akademin.

14 september, 2023
MarieLouise Samuelsson
Forskarna Anna Mia Ekström och Susanne Guidetti reagerar på regeringens beslut att dra in anslagen för utvecklingsforskning. Foto: Martin Stenmark/Ulf Sirborn

Forskare verksamma inom global hälsa varnar för riskerna med att nedprioritera pandemibekämpning samt att Sveriges rykte som internationell samarbetspartner äventyras.
– När nu Sverige drar in på den utvecklingsforskning som byggts upp med svenska skattemedel och som bidragit till kapacitetshöjning, samarbeten och utbildning av forskare blir det i stället andra aktörer som kan dra nytta av det. Det har inte undgått någon att ryska intressen ökar i afrikanska länder.

Det säger Susanne Guidetti, professor vid Karolinska institutets avdelning för arbetsterapi, som har pågående forskning i Sverige, Danmark och Uganda.

Beslut med omedelbar verkan
Susanne Guidetti är också ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för utvecklingsforskning. I slutet av juni fick hon via mejl veta att utrikesdepartementet beslutat att dra in anslag till utvecklingsforskning, det vill säga forskning som kan gagna utveckling i låg- och lägre medelinkomstländer.

Beslutet gällde med omedelbar verkan och berörde cirka 250 forskare som redan hade lämnat in sina ansökningar till Vetenskapsrådet.
– Chock är kanske ett starkt ord men jag blev väldigt förvånad, säger Susanne Guidetti.

Hon och de andra i beredningsgruppen hade redan haft ett första möte och fördelat ansökningarna för att gå igenom dem. Susanne Guidetti, med 28 av ansökningarna på sitt bord, hade hunnit påbörja läsningen och konstaterat att det var gedigna ansökningar från etablerade forskare.
– Jag vet ju också av egen erfarenhet vilket jobb som ligger bakom en ansökan, säger hon.

Underminerat förtroende för Sverige
Anna Mia Ekström, klinisk professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, anser att nedprioriteringen av utvecklingsforskning riskerar att underminera förtroendet för Sverige som samarbetspartner.
– Beslutet har väckt förvåning också internationellt eftersom Sveriges röst har varit unik och viktig inom forskning som rör global hälsa, som pandemibekämpning, sexuell och reproduktiv hälsa, abort och HBTQ-frågor.

Hon menar att det är uppenbart att regeringsbeslutet inte har föregåtts av någon kvalificerad analys.
– Att inte satsa på att förebygga pandemier där internationellt forskningssamarbete är avgörande gör inte Sverige säkrare. I stället gynnas länder som Ryssland och Kina som satsar stort på att etablera närvaro i Afrika.

De indragna anslagen till utvecklingsforskning kommer också att försvåra för svenska forskare att söka andra bidrag, från till exempel EU och USA, säger Anna Mia Ekström.
– Vi blir ointressanta som partners i internationella samarbeten om vi inte har en egen ryggsäcksbudget som betalar overheadkostnader och löner. USA och de flesta EU-länder går ju i motsatt riktning och satsar stort på global hälsoforskning.

”Ideologi ligger bakom”
Hon ger inte mycket för argumentet att medlen till utvecklingsforskning, ”behövs bättre i Ukraina än i högskolan” som bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell (M) uttryckte det.
– En relativt liten summa (180 miljoner reds.anm) kan knappast vara avgörande i miljardstödet till Ukraina.

Det handlar snarare om ideologi, konstaterar Anna Mia Ekström och påpekar att det pågår en specifik nedmontering av sådant som har med global utvecklingsforskning att göra. Förutom Vetenskapsrådets medel drar regeringen in på Sidas bilaterala forskningsprogram och stödet till WHO:s forskningsenhet för reproduktiv hälsa, påpekar hon.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) var tidigt ute med en skarp skrivelse riktad till utbildningsminister Mats Persson (L) där de vill ha ett möte med honom och med utrikesminister Tobias Billström (M) om beslutet.

SUHF ställer sig frågande till att beslutet fattades utan föregående dialog med berörda forskare och lärosäten och menar att det som skett är slöseri med forskares tid och pengar.

I skrivelsen påpekar SUHF också att utbildningsministern brukar framhålla vikten av att slå vakt om den akademiska friheten. Enligt SUHF är det dock svårt att blunda för tendenser till ökad politisk styrning och att beslutet om indragna anslag till utvecklingsforskning är ett tydligt exempel.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023