Bibliotekarie fick högskolans pedagogiska pris

Hallå där Maria Wickenberg, bibliotekarie på Högskolan i Skövde, som i början av mars månad fick ta emot lärosätets pedagogiska pris.

Hur känns det?
– Det känns overkligt, jätteroligt och hedrande.

Det finns ett antal lokala pedagogiska priser i den svenska akademiska världen. Vinnaren brukar vara någon som föreläser på de kurser som lärosätet erbjuder. Men nu fick en bibliotekarie priset. Var det oväntat?
– Svårt att svara på men det är roligt att det engagemang vi har och det arbete vi gör här på biblioteket uppmärksammas. Det känns bra.

Motiveringen säger att du får priset för ditt ”… extra­ordinära engagemang i arbetet med informationskompetens”. Vad är informationskompetens?
– Något förenklat så handlar det om att söka och värdera information. Något som är mycket centralt för studenterna. Det handlar till exempel om att hitta i databaser, källkritik med mera. En kompetens som även är viktig i livet i stort för att stå emot falsk information, något som ofta benämns som fake news.

Hur lär du ut informationskompetens?
– Jag ingår i högskolebibliotekets undervisningsteam. Vi är tre bibliotekarier som undervisar i informationskompetens. Arbetet är institutionsövergripande och vi samarbetar med lärarna och integrerar vår utbildning i lämpliga kurser. Givetvis anpassar vi undervisningen till de olika programmen och kurserna.


Kategorier: Artiklar, Undervisning, Utbildning, Utbildning
Lärosäten: Högskolan i Skövde
Maria Wickenberg