Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Beslut om ESS-finansiering dröjer

Det finns ännu inga formella beslut om finansieringen av ESS-konstruktionen, som ska vara färdig 2027. Samtidigt pågår förhandlingar för att få till avtal om finansiering av driften, från 2028.

9 mars, 2023
MarieLouise Samuelsson
Nyligen hölls möte i styrelsen, ESS Council, och samtliga medlemsländer har ställt sig positiva till de överenskommelser som föreligger.

De 13 medlemsländerna i ESS är alltså inne i slutfasen av förhandlingarna för den finansiering som gäller perioden 2023 till 2027.

Inga formella beslut
Nyligen hölls möte i styrelsen, ESS Council, och samtliga medlemsländer har ställt sig positiva till de överenskommelser som föreligger. Dock finns inga formella nationella beslut, eftersom detta är en fråga för respektive länders parlament.
– Det har gått framåt, jag uppfattar det som att förhandlingarna i dagsläget sker i en konstruktiv och framåtsyftande anda, säger Katarina Bjelke, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Katarina Bjelke.

Vetenskapsrådet som är den myndighet som har i uppdrag att bistå regeringskansliet med stöd i internationella förhandlingar, samt med kostnadsberäkningar inför styrelsemöten.

Ingen akut knipa
ESS är inte heller i akut ekonomisk knipa, då regeringen tillförde 1,5 miljarder kronor i november förra året. Detta efter en period då ledningen för ESS slagit larm om bristande resurser, samt att värdländerna Sverige och Danmark fått täcka upp när övriga medlemsländer inte bidrog.

ESS-projektet påverkades också negativt av pandemin, som innebar förseningar av konstruktionen. Nu tillkommer också att länder i Europa påverkas av inflation och elkostnader.
– Mitt intryck är att ESS arbetar aktivt för att motverka sådana negativa effekter, säger Katarina Bjelke.

Nya överenskommelser krävs
Den överenskommelse som diskuterades på styrelsemötet i februari handlar bara om kostnader fram till dess att anläggningen ska vara färdig att tas i drift 2028. Därefter krävs nya överenskommelser som rör själva driften och några sådana förhandlingar föreligger inte.

Lars Heikensten.

Som Universitetsläraren tidigare skrivit om har Vetenskapsrådet givit Lars Heikensten, före detta riksbankschef, i uppdrag att få fram underlag för avtal som gäller driften. Avtal som också måste godkännas av medlemsländernas parlament.

Lars Heikenstens uppdrag har förlängts i omgångar och gäller nu året ut.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023