Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Campus fylls åter av liv – samtidigt som Zoom växer

Studenterna har återvänt till campus, samtidigt som de använder Zoom och onlinetjänster mycket mer än tidigare. Statistiken markerar en förändring.

15 februari, 2023
Per-Olof Eliasson

Föga förvånande mångdubblades användningen av Zoom vårterminen 2020 när lärosäten gick över till distansundervisning.
Något mer förvånande är hur mycket av användningen som blev kvar efter att restriktionerna slopades i februari 2022. Detta framgår av svar på frågor som Universitetsläraren har ställt till lärosätena om statistik över användningen av Zoom före, under och efter pandemin.

Övergripande uppgifter från Sunet visar att användningen av Zoom under höstterminen 2022 var i storleksordningen tio gånger högre jämfört med innan pandemin. Minskningen från toppen under pandemin var bara cirka en tredjedel.

Monika Allöv Andersson

– Jag tror att många studenter efter pandemin har tagit för givet att de kan få sin undervisning online. Och att många administrativa möten sker online, man har upptäckt att man inte alltid behöver resa. Och så ser vi också att lagringen på Sunets videoportal har ökat jämfört med före pandemin. Lärarna kanske använder inspelat material mycket mer och använder tiden när man träffas fysiskt på lärosätena till reflektioner och diskussioner, säger Monika Allöv Andersson, systemförvaltare på Sunet.

Nio gånger mer Zoom
Sunets siffror stämmer väl med den bild som de enskilda lärosätena ger.
Bedömningarna varierar naturligtvis mellan lärosätena men den generella bilden är ungefär som Jonas Brefält, pressekreterare vid Karlstads universitet, skriver att under höstterminen 2022 har ”zoomandet legat ganska konstant åtta till nio gånger högre än i februari 2020”.

En av dem som svarat på frågorna om Zoom är utvecklingspedagog Peter Häggstrand vid Linnéuniversitetet. Han säger till Universitetsläraren:

Peter Häggstrand

– I december 2019 hade vi runt 3 000 Zoommöten och nu då vi var tillbaka på campus i december 2022 hade vi 27 000 möten. Det är en ökning med nio gånger från före pandemin. Och i december 2021 hade vi 39 900 Zoommöten vilket nu alltså har sjunkit till 27 000.

Han summerar:
– Man kan med fog säga att under pandemin ökade digitaliseringen av möten med uppemot tio gånger i snitt. Men jämfört med december rekordåret 2021 har vi i december 2022 bara droppat cirka en tredjedel. Vi ligger alltså stadigt högt trots ”normalläge” vilket tydligt indikerar en bestående förflyttning, säger han.

Dramatisk ökning
Ett lärosäte som haft en dramatisk ökning av användningen av Zoom och andra videotjänster är Göteborgs universitet. Zoomanvändningen höstterminen 2022 har ökat 35–40 gånger jämfört med innan pandemin. Men under pandemin var siffrorna dubbelt så höga som i dag.

Erik Lundberg

– Vi gick från att ha suttit i Zoom sammanlagt någonstans runt en vecka om dagen till att sitta i ungefär två år varje dag i början av pandemin (totalt för alla studenter och medarbetare vid Göteborgs universitet, red. anm.). Det var en ganska rejäl ökning på grund av pandemin och sedan ökade det ytterligare därifrån. I och med att vi nu är tillbaka igen på campus så har ju naturligtvis användningen minskat jämfört med när pandemin var som tuffast. Så nu har vi landat på en nivå där vi sitter i Zoom ungefär ett år om dagen. Men jämför man perioden innan pandemin med hur det ser ut under senvåren och under hösten 2022 så är det ungefär 35–40 gånger mer trafik i Zoom, säger Erik Lundberg, sektionschef på medie­teknik vid Göteborgs universitet.

Han anser att vi nu har ett nytt normalläge.
– Vi går inte tillbaka till den situation som rådde fram till februari 2020. Den verkligheten kommer inte tillbaka igen, utan när vi nu går tillbaka till campusförlagd undervisning är det något annat.

Ökad användning av video
Det är inte bara användningen av Zoom som har ökat kraftigt.
– Man använder video, både direktkommunikation och inspelat material på ett helt annat sätt i dag än vad man gjorde före pandemin. Ökningen är kanske tio gånger. Studenterna tittar mycket mer på inspelat material, och det är mycket, mycket mer trafik i vår medieportal. Det är allt från inspelade Zoomföreläsningar till instruktionsmaterial eller kursmoduler som är gjorda specifikt för att vara videofilmer.

Erik Lundberg menar att pandemin har varit en katalysator både när det gäller Zoom och annan användning av video i undervisningen.
– Både lärare och studenter har fått väldigt mycket mängdträning på att använda den här typen av funktioner och medier. Man fick en två års krigsutbildning i Zoom då man var tvungen att lära sig och nu kan man de verktygen och kan använda dem på ett annat sätt än vad man gjorde innan, säger han.

Högre campusnärvaro 2022 än 2019
Denna kraftiga ökning av Zoom och annan videoanvändning går parallellt med en ökning av studenternas närvaro på campus. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, mäter aktiviteten på ett antal campus utifrån mobildata. För höstterminen 2022 har UKÄ data till och med vecka 44.

Enligt de uppgifterna är närvaron på campus hela höstterminen 2022 högre än under höstterminen 2019. Om man sätter aktiviteten höstterminen 2019 till 100 procent varierar den under höstterminen 2022 mellan 105 och 125 procent. Visserligen är antalet studenter fler 2022, så kanske man kan säga att aktiviteten på campus är lika hög som innan pandemin.

Jonas Lundstedt

– Jag har själv inte arbetat med statistik över Zoom­användning. Men med tanke på att den mobiltelefondata vi analyserat indikerar att aktiviteten på campus stabiliserats på nivåer liknande dem före pandemin och om det är så att Zoom används nästan lika mycket av studenter och personal på universiteten under hösten 2022 som de gjorde under pandemin, då låter det för mig som att studenter och personal ser ett värde av att använda digitala verktyg, exempelvis Zoom, och att man använder dem även om man är på plats på campus, säger Jonas Lundstedt, utredare på UKÄ, som tagit fram statistiken på campus­aktiviteten.

Han anser att det här indikerar ett nytt förhållningssätt.
– För mig låter det som att det är en beteendeförändring då man ser ett värde i det som man var tvungen att göra under pandemin. Man känner att det tillför ett mervärde även när man är på plats nu efter pandemin.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023