UKÄ ska undersöka hur lärosätena använder pengarna

Hur fungerar egentligen lärosätenas interna resursfördelning? Den frågeställningen är utgångspunkt för en undersökning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har initierat.

– Huvudsyftet är att göra en övergripande kartläggning av lärosätenas interna resursfördelning, på central nivå men också ett steg längre ner i organisationerna, säger Martin Löwing Jensen, utredare vid UKÄ:s analysavdelning och den som leder projektet.

Martin Löwing Jensen
Martin Löwing Jensen.

Nationell bild saknas
Han beskriver det som en nyfikenhetsbaserad undersökning med syftet att öka kunskapen om hur högskolesektorn fungerar.
– Modellerna och systemen som används för resursfördelning är viktiga redskap för styrning av verksamheten. Vi upplever att det saknas en nationell bild av hur dessa ser ut och fungerar.

Undersökningen var på gång 2019, men blev uppskjuten på grund av pandemin eftersom UKÄ vill göra intervjuer på plats. Arbetet återupptogs under hösten och nästa steg är att UKÄ träffar lärosätesföreträdare som ur olika aspekter är ansvariga för hur den interna resursfördelningen sker.
– Genom den ekonomiska statistiken har vi bra koll på resurserna som tillförs, men vi vill alltså titta närmare på vad som händer efter resurstilldelningen, i lärosätenas egen fördelningsverksamhet.

Ej klart vilka lärosäten som ska ingå
Det är ännu inte helt klart hur många eller vilka lärosäten som kommer att ingå i undersökningen, men kontakter har etablerats och UKÄ räknar med att kunna publicera en rapport under året.
– Vi hoppas kunna bidra med kunskap om hur sektorn fungerar och tror att många kan ha nytta av vår rapport, säger Martin Löwing Jensen.

SULF:s chefsutredare Karin Åmossa har tidigare undersökt frågan om lärosätena resursfördelning i rapporten Vart tar pengarna vägen? Om statsmakternas prioriteringar och lärosätenas interna fördelning av basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå från 2021 (se Universitetsläraren 6 maj 2021).
– Vi har träffat Karin Åmossa och diskuterat våra respektive projekt, eftersom de till stor del handlar om samma ämne, säger Martin Löwing Jensen.


Kategorier: Artiklar, Finansiering