Max IV garanteras 100 miljoner kronor för ökade elkostnader

Lunds universitet garanterar forskningsanläggningen Max IV 100 miljoner kronor som ska täcka ökade elkostnader under 2023. Anläggningens förbrukning motsvarar 20 000 hushåll.
Flygbild Max IV
Förra året hade Max IV en elkostnad på 30 miljoner kronor. I år beräknar man att elen ska kosta 70 miljoner kronor.

Budskapet är att Max IV ska vara tillgängligt under 2023, oavsett de ökande elkostnaderna.

Det säger Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, om att universitetet godkänner ett budgeterat underskott på 100 miljoner för Max IV, en av Sveriges största forskningsanläggningar.

Erik Renström
Erik Renström.

Erik Renström vill inte använda begrepp som ”kreditgarantier”, utan menar att det snarare handlar om att universitetet har meddelat att pengarna är en garanti för full verksamhet på materialforskningsanläggningen under 2023.

Från 22 till 70 miljoner på två år
Som Universitetsläraren tidigare skrivit om fanns farhågor kring att Max IV skulle tvingas stänga, om man inte klarade de stigande elräkningarna för anläggningen. Max IV har en elkonsumtion som motsvarar 20 000 hushåll.

2021 kostade elen 22 miljoner kronor, 2022 30 miljoner och för 2023 är 70 miljoner den beräknade summan.

Myndighetskapitalet kan användas
– Just nu är det en spik i elpriserna och vintern är inte slut ännu. Vi vet inte heller hur ett eventuellt elstöd kan komma att se ut men vi följer situationen med dess risker och konsekvenser, säger Erik Renström.

Han påpekar vidare att Max IV och Lunds universitet behöver ha en budget i balans och att myndighetskapitalet kan användas i tider som dessa för att stödja forskningen.


Kategorier: Artiklar, Finansiering, Forskning
Lärosäten: Lunds universitet