Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ukrainakriget aktualiserar nytt magisterprogram i folkrätt

Hallå där Carina Lamont, forskare och studierektor vid Försvarshögskolan som under hösten startat ett nytt magisterprogram i folkrätt.

13 december, 2022
Lisa Beste
Carina Lamont

Varför är det viktigt med utbildning i folkrätt?
– Vi behöver fler människor med kunskaper om fundamenten i våra internationella rättssystem, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Det är viktigt att samhället förstår värdet av folkrätten.

Har ämnet blivit extra aktuellt sedan kriget i Ukraina började?
– Ja, folkrätt och operativ juridik är ämnen som vi forskare tidigare varit vana att behöva argumentera för och hävda relevansen av. I samband med kriget i Ukraina har frågorna om vad folkrätten säger blivit mer aktuella, och vi ser ett ökat intresse för att studera folkrätt och operativ juridik bland studenter. Vi började dock ta fram det nya magisterprogrammet ganska långt innan kriget bröt ut.

Hur har du jobbat med folkrätt?
– Jag har jobbat som polis, bland annat som civilpolis i Kosovo där jag utredde krigsbrott och mord. Jag har deltagit i polisens samarbete med Sida i Sri Lanka och varit anställd av FN. I konfliktmiljöerna samlade jag på mig frågor som gjorde att jag sökte mig tillbaka till universitetet för att lära mig mer teori. Det resulterade i att jag doktorerade i folkrätt. De praktiska erfarenheterna av polisarbetet underlättar arbetet med att omsätta de svartvita juridiska regelverken till verklighet på marken, både i forskningen och undervisningen.

Lisa Beste
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023