Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Avtal om finansiering av ESS dröjer

ESS avtal med dess 13 medlemsländer, som berör finansieringen av forskningsanläggningen, dröjer ett halvår extra. Regeringsbildning i Sverige och Storbritannien samt tekniska problem uppges vara orsakerna.

8 december, 2022
MarieLouise Samuelsson
Efter ett nyligen avslutat krismöte uttryckte ESS vd Helmut Schober att man ska göra allt för att hålla sig till tidsplanen, som anger att anläggningen ska vara färdig 2027.

Valet i Sverige med regeringsbildning samt nya ministrar i Storbritannien bidrar till att avtalen om ESS-finansieringen drar ut på tiden.

Det uppger Lars Heikensten, ordförande i Finanspolitiska rådet och tidigare riksbankschef, som på uppdrag av Vetenskapsrådet arbetar med att säkra avtalen med ESS 13 medlemsländer.

Lars Heikensten har tidigare sagt till Universitetsläraren att det handlar om att lösa vissa knutar kring finansieringsviljan.

Dröjer ett halvår till
När Lars Heikensten fick uppdraget var tanken att det skulle vara färdigt 1 september förra året, nu tror han snarare på att det handlar om februari 2023.

Förseningar och finansieringsproblem är en del av ESS historia, nyligen höll ESS-rådet och representanter för medlemsländerna ett internationellt krismöte i Lund. Förutom pengar handlade mötet om tekniska problem och kvaliteten på den utrustning som medlemsländerna levererar som så kallad betalning in-kind.

Kraschat kylsystem
Ett sådant problem uppstod i augusti i år, då ett för ESS specialbyggt kylsystem kraschade. Kylsystemet, som uppges kosta 60 miljoner kronor, hade specialbyggts som en del av Tjeckiens bidrag till ESS, enligt tidningen Sydsvenskan.

ESS vd Helmut Schober har konstaterat att ett antal händelser relaterat till teknikleveranser innebär att ESS måste stärka tillverkarnas ”kvalitetsprogram”, och att händelsen med kylsystemet är en av de incidenter som har inverkat negativt på tidsmarginalerna.

Efter avslutat krismöte uttryckte dock Helmut Schober att man ska göra allt för att kunna hålla sig till tidsplanen, enligt vilken ESS-anläggningen ska vara färdig 2027.

MarieLouise Samuelsson

FAKTA. Fakta: ESS

European Spallation Source, ESS, är en tvärvetenskaplig och sameuropeisk forskningsanläggning som byggs i Lund.

 

ESS är en så kallad spallationsanläggning som bygger på världens mest kraftfulla neutronkälla.

 

Anläggningen beräknas vara i full drift 2027.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023