Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF om budgeten: ”I praktiken blir det nedskärningar”

Budgetanslagen till lärosätena är oförändrade. Men eftersom pris- och löneomräkningen hamnar på 1,36 procent samt att produktivitetsavdraget höjs till 1,82 procent blir det ändå nedskärningar i slutänden, menar SULF:s samhällspolitiska chef Karin Åmossa.

11 november, 2022
MarieLouise Samuelsson
Statsbudgeten för 2023 innebär i praktiken nedskärningar, enligt SULF:s samhällspolitiska chef Karin Åmossa.

I statsbudgeten för 2023, som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson (M) i veckan, kan man få intrycket att tilldelningen till lärosätena är oförändrad, men i praktiken blir det nedskärningar. Det säger Karin Åmossa, SULF:s samhällspolitiska chef om regeringens budget för högre utbildning och forskning som lades fram i tisdags.

Nedskärningarna handlar om att pris- och löneomräkningen blir 1,36 procent för 2023 och att det så kallade produktivitetsavdraget, krav på effektivisering, höjs från 1,41 till 1,82 procent.
– Det innebär neddragningar på prislappen för utbildningen, något som drabbar studenter och lärare.

Karin Åmossa
Karin Åmossa.

Positivt med klarspråk
Mer positivt ser Karin Åmossa på att budgeten ”talar klarspråk” om den stadiga ökningen av beroendet av extern finansiering som har skett det senaste decenniet.

Hon anser att det skiljer sig från den förra regeringen som inte medgav att det förelåg en sådan skillnad mellan externfinansiering och basanslag.
– Jag menade att det var ohederligt, man kan ha olika åsikter om finansieringen men det är viktigt att utgå från samma verklighetsbeskrivning.

Hon uppskattar också den aktuella budgettextens resonemang om vikten av akademisk frihet och hoppas att det också kan leda till att akademisk frihet skrivs in i grundlagen.
– Det är liberaler som styr utbildningsdepartementet och akademisk frihet borde vara en viktig liberal fråga.

Kritiserar Tidöavtalet
SULF har dock riktat kritik mot det så kallade Tidöavtalet för att det knappast har någon liberal prägel när det kommer till högre utbildning och forskning, eftersom det innehåller detaljstyrning av utbildningar, som lärarutbildningen och socionomutbildningen, samt mer riktade anslag till forskning.
– Det gynnar inte den akademiska friheten eftersom fri forskning är en förutsättning för vetenskapliga framsteg. Osäkra villkor och detaljstyrning får forskarna att fly från akademien. Det är ett bekymmer som uppmärksammats av OECD och på senare tid även av EU-kommissionen, jag ser fram emot att den nya regeringen och den nye ministern tar intryck av det, säger Karin Åmossa.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023