Att omvandla forskningsidén till en bra ansökan om pengar

Vissa superintressanta frågor får vi inte svar på, på grund av dåligt skrivna forskningsansökningar. I boken Forskning och pengar – om forskningsfinansiering ger Mats Ulfendahl råd om ansökningsprocessen.

Pengarna räcker inte till alla forskningsprojekt och inom vissa områden är konkurrensen stenhård. Visst finns det brister i bedömningsprocesserna som avgör vem som ska få medel, men en sak man ändå kan påverka är ju hur väl man formulerar och strukturerar sin ansökan.

I sin bok om forskningsfinansiering ger Mats Ulfendahl, tidigare huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet, råd om hur man skriver en bra ansökan. Här sammanfattar Universitetsläraren några av dessa råd.

  • Läs och följ finansiärens utlysningstext noggrant. Målsättningen med en utlysning kanske inte är den du tror eller hoppas på. För vissa instruktioner och kriterier finns det inte något svängrum alls, viss information ska finnas med och ansökan ska vara inlämnad innan en viss deadline.
  • Sätt dig in i vem som ska läsa det du skriver och vad personen kan tänkas ha för utgångspunkt och kunskap. Flera forskningsfinansiärer talar i förväg om vilka som ska utföra granskningarna, men i de fall beredningsgruppen är anonym – utgå ifrån att det är någon som har hög ämneskompetens, men saknar speciell expertis på ditt område, som ska bedöma ansökan.
  • Den som läser ansökan ska inte behöva gissa för att få svar på sina funderingar, därför behöver man förklara saker, till exempel varför man publicerat färre artiklar under en viss tid.
  • Med anslagsgivarens formella disposition som ram, skapa ett logiskt flöde genom hela ansökan så att alla delar hänger ihop på ett genomtänkt sätt. Tänk på att texten ska gå att läsa utan att man ska behöva bläddra fram och tillbaka för att förstå hur frågor, målsättningar och aktiviteter relaterar till varandra.
  • Det behöver framgå i ansökan att forskningsuppgiften man söker pengar för är genomförbar och att man som sökande har rätt kompetens. Formulera forskningsfrågorna väl, lyft din självständighet som forskare (eller potential till självständighet om du är yngre) och visa att uppgiften är väl anpassad till projektets tidsperiod och budget. Man kan förtydliga genomförbarheten genom att ta med preliminära resultat, det kan visa att frågeställningen passar in i ens forskningslinje.
  • Ligg steget före den som ska bedöma ansökan genom att själv granska texten med kritiska frågor. Har projektplanen fokus? Förstår man syftet och vad du som söker pengar ska göra? Finns det risk att någon kan betrakta dig som osjälvständig? Är tidsplanen realistisk?
  • Korrekturläs ansökan innan du trycker på skicka in-knappen. Kolla att angivna datum stämmer, att rubriker är rättstavade, att referenslistan är komplett och inte innehåller fel.

Mats Ulfendahl har arbetat med flera forskningsfinansiärer av olika slag. Hans bok Forskning och pengar – om forskningsfinansiering gavs ut på Lava förlag 2021. Förutom råd om hur man bemästrar hantverket att ansöka om forskningsmedel handlar boken om forskningsfinansiärernas roll, kvalitetsbedömning, bibliometri och hur man bygger en forskningsmiljö.


Kategorier: Metod, Finansiering, Forskning