Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Max IV riskerar tredubbla elkostnader

Max IV, en av Sveriges största forskningsanläggningar, riskerar att drabbas av tredubbla elkostnader. I dag betalar man 30 miljoner kronor per år. Tillfälligt anställningsstopp har införts för att ge beredskap inför de förmodat höjda kostnaderna.

14 september, 2022
MarieLouise Samuelsson
Flygbild Max IV
Enligt nuvarande elavtal har Max IV:s årliga elkostnad legat runt 30 miljoner kronor. Höjda elpriser gör att den siffran nu riskerar att bli tre gånger så hög, vilket man inte har råd med enligt styrelseordförande Peter Honeth.

Energiåtgången vid Max IV i Lund är i storleksordningen 30 gigawattimmar per år, och enligt hittillsvarande avtal har den årliga elkostnaden varit omkring 30 miljoner kronor.

Men med stigande elpriser kommer elnotan att bli betydligt större än så. Max IV ligger i elprisområde 4, vilket för tillfället innebär den högsta eltaxan i Sverige.

Rekordtaxa väntar
Under augusti månad steg de så kallade månadsmedelpriserna på elbörsen kraftigt, och i elområde 4 slogs nytt rekord, då medelpriset landade på strax över 3 kronor per kilowattimme, enligt Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Max IV:s nuvarande elavtal är baserat på en kostnad av 1 krona per kilowattimme, vilket alltså ger forskningsanläggningen omkring 30 miljoner i årlig elräkning.
– Det ser bekymmersamt ut, vi har inte resurser att klara av en elprishöjning med flera kronor per kilowattimme, säger Peter Honeth, styrelseordförande i Max IV.

Peter Honeth

Planerade strömavbrott
Dessutom finns oro över de aviserade planerade strömavbrotten i området. Framför allt är det problematiskt att stänga ner och sedan starta om de avancerade instrumenten efter en sådan elavstängning.

Ett värsta scenario är att man skulle tvingas stänga ner verksamheten under längre perioder, vilket skulle få stora negativa konsekvenser på den pågående forskningen, menar Peter Honeth.

Klarar inte kostnaden
Det oroliga elkostnadsläget ska behandlas vid forskningsanläggningens nästa styrelsemöte. I dagsläget finns det ingen möjlighet att klara elkostnaderna utan någon form av ekonomiskt stöd från finansiärer och regeringen.

Universitetsläraren har sökt utbildningsdepartementet för besked och fått följande svar:
”Departementet har inte nåtts av någon begäran om nödstöd, men följer frågan om de höga elprisernas påverkan på utbildning och forskning.”

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023