Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Så tycker riksdagspartierna om högskolan

Hur vill de politiska partierna styra över högre utbildning och forskning? Vilka satsningar och prioriteringar vill de göra? Inför valet i höst kartlägger Universitetsläraren de åtta riksdagspartierna och intervjuar deras företrädare på området.

9 juni, 2022
Linus Hellerstedt
Riksdagspartiernas talespersoner inom högskole- och forskningspolitik. Övre raden från vänster: Fredrik Christensson (C), Pia Steensland (KD), Maria Nilsson (L) och Camilla Hansén (MP). Nedre raden från vänster: Anna Ekström (S), Lars Hjälmered (M), Ilona Szatmári Waldau (V) och Patrick Reslow (SD).

Under våren har Universitetsläraren löpande intervjuat riksdagspartiernas talespersoner inom högskole- och forskningspolitik. Så tycker de om högskolan:

Fredrik Christensson (C): Centerpartiet vill se fler fristående högskolor

Pia Steensland (KD): Kristdemokraterna vill skapa tryggare anställningar i högskolan

Maria Nilsson (L): Liberalerna vill grundlagsskydda den akademiska friheten

Camilla Hansén (MP): Miljöpartiet vill se bättre villkor för studenter och lärare

Lars Hjälmered (M): Moderaterna vill prioritera bland forskningsresurserna

Anna Ekström (S): Socialdemokraterna vill förändra hur universitetslärare och studenter möts

Patrick Reslow (SD): Sverigedemokraterna vill att lärosätena ska få bestämma mer själva

Ilona Szatmári Waldau (V): Vänsterpartiet vill förändra hur högskolan finansieras

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023