Så tycker riksdagspartierna om högskolan

Hur vill de politiska partierna styra över högre utbildning och forskning? Vilka satsningar och prioriteringar vill de göra? Inför valet i höst kartlägger Universitetsläraren de åtta riksdagspartierna och intervjuar deras företrädare på området.
Riksdagspartiernas talespersoner inom högskole- och forskningspolitik. Övre raden från vänster: Fredrik Christensson (C), Pia Steensland (KD), Maria Nilsson (L) och Camilla Hansén (MP). Nedre raden från vänster: Anna Ekström (S), Lars Hjälmered (M), Ilona Szatmári Waldau (V) och Patrick Reslow (SD).