Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Minskat resande – men lärosäten i topp bland flygresor i staten

Pandemin har minskat lärosätenas flygresor rejält. Men flera av dem finns fortfarande med bland de myndigheter som släpper ut mest på grund av flyget, visar siffror från Naturvårdsverket.

28 april, 2022
Linus Hellerstedt
När det gäller långflygningar, som Naturvårdsverket definierar som flygresor på längre än 50 mil, fanns fem lärosäten bland de tio myndigheter som släppte ut mest koldioxid under förra året.

Varje år rapporterar lärosäten och myndigheter in uppgifter om hur deras resande har sett ut till Naturvårdsverket, enligt miljöledningsförordningen.

När det gäller långflygningar, som Naturvårdsverket definierar som flygresor på längre än 50 mil, fanns fem lärosäten bland de tio myndigheter som släppte ut mest koldioxid under förra året. Allra mest, 788 ton, släppte Lunds universitet ut. Uppsala universitet, KTH, Göteborgs universitet och Karolinska institutet är de övriga fyra på listan.

Innan pandemin, 2019, var Umeå universitet den myndighet som släppte ut allra mest till följd av kortare flygresor, det vill säga som understiger 50 mil. Förra året minskade man den typen av utsläpp med 87 procent, men med koldioxidutsläpp på 173 ton var man ändå en av de myndigheter som redovisade störst utsläpp under 2021. Endast Försvarets materielverk och Kustbevakningen släppte ut mer från korta flygresor.

Beror på geografin
Per årsarbetskraft släppte Umeå universitet ut 43 kg koldioxid till följd av korta flygresor under förra året. De många sådana flygningarna beror till stor del på det geografiska läget, säger Lisa Redin, miljö- och hållbarhetsstrateg vid Umeå universitet.
– Många av våra flygresor går till Stockholm och till Arlanda från Umeå är flygresan i luften strax under 50 mil, medan den är strax över till Bromma. Det betyder att alla korta resor i princip är sådana som går till Arlanda.

Hon kan inte svara på om Umeå universitet reser mer med flyg än andra lärosäten.
– Men jag vet att vissa lärosäten har en mer strikt policy för att resa med tåg än vad vi har. Det tror jag påverkar deras resande.

Vad är rimligt att vänta sig av flygresandet vid Umeå universitet i framtiden, utan pandemirestriktioner?
– Nu i år kommer vi absolut att flyga mer än vad vi gjorde förra året men jag skulle tro att vi, kanske inte halverar, men åtminstone att flygresorna minskar till ungefär tre fjärdedelar av vad de var under 2019. Det tror jag är rimligt, säger Lisa Redin.

Hon förklarar att Umeå universitet har som målsättning att klimatpåverkan från resor ska minska, genom att öka användningen av digitala mötestekniker.

Lisa Redin.

När det gäller längre flygresor, enligt Naturvårdsverkets definition, hamnar man också snarare i mitten av utsläppslistan, med 53 kg koldioxid per årsarbetskraft. På Luleå tekniska universitet, som ligger längre norrut i Sverige, är motsvarande siffra 192 kg per årsarbetskraft, näst mest av samtliga lärosäten.

Bilresor mer konstanta
Naturvårdsverket redovisar också hur lärosätena reser med bil, och sammantaget stod flygresorna för ungefär fyra gånger så mycket av deras samlade koldioxidutsläpp som bilresorna.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, var det lärosäte som i särklass stod för störst utsläpp på grund av bilresor. SLU rapporterade in utsläpp på 740 ton koldioxid under 2021, inräknat hyrbilar, taxi, bilar som ägs av SLU och de anställdas tjänsteresor i privata bilar. Det motsvarar 232 kg per årsarbetskraft.

Strax under hälften av SLU:s koldioxidutsläpp kommer från hyrbilar.
– Vi hyr mycket bil för våra fältundersökningar på sommaren, och det finns ingen kollektivtrafik att tillgå för de resorna, säger Johanna Sennmark, miljöchef vid SLU.

Näst mest sammanlagt utsläpp från bilresor under 2021 stod Lunds universitet för, med 109 ton koldioxid. Det motsvarar 15 kg per årsarbetskraft.

Svårt med elbil
Att SLU skulle köpa in en bilflotta för fältundersökningarna i stället för att hyra är varken miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart – eftersom de bara används några månader per år. Man har dock en förhoppning om att ha en fossilfri fordonsflotta inom en snar framtid, säger hon.
– Vi gör ganska mycket för att minska våra bilresor och jobbar med att försöka få till så att vi kan hyra miljöbilar, men det går sisådär. Elbilar är svåra att hyra och om de finns så finns de oftast inte där vår skog står. Dessutom behöver vi ha ganska högtgående bilar.

Johanna Sennmark.

Pandemin har inte påverkat SLU:s bilresande i särskilt stor utsträckning, eftersom fältundersökningsresorna har kunnat utföras inom pandemirestriktionerna.
– Men överlag har det övriga resandet hos oss minskat rejält på grund av pandemin, precis som för andra lärosäten, säger Johanna Sennmark.

När det gäller flygresor redovisade SLU koldioxidutsläpp på 126 kg per årsarbetskraft under förra året, inräknat både korta och långa flygresor.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023