Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Akademin förbereder sig för att ta emot ukrainska forskare

Akademin rustar för att forskare från det krigsdrabbade Ukraina ska kunna fortsätta sitt arbete i Sverige. Till att börja med handlar det om akuta insatser.

25 mars, 2022
Linus Hellerstedt
Kungliga Vetenskapsakademien, Stiftelsen för strategisk forskning, KK-stiftelsen samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är några av de finansiärer som har utlyst särskilda anslag till ukrainska forskare.

En dryg månad efter det att Ryssland attackerade Ukraina har lärosäten i Sverige kommunicerat olika insatser för att stötta landets forskare och universitetslärare. Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, har utlyst stipendier där den som är ukrainsk medborgare kan söka medel för att bedriva forskning i Sverige.
– Många universitet och högskolor hade redan börjat med olika initiativ, inte minst på forskare till forskare-basis genom personliga kontakter. Det här gemensamma uttalandet är en viljeyttring från alla lärosäten och vetenskapsakademien, säger Hans Ellegren, ständig sekreterare vid KVA.

Hans Ellegren.

Akut situation
Stipendierna ligger på max 20 000 kronor per månad och är tänkta för forskning som bedrivs vid ett svenskt lärosäte, alternativt att forskare från Ukraina erbjuds plats vid något av KVA:s olika forskningsinstitut.
– I den här akuta situationen är det vårt försök till att ge forskare en chans att få bedriva sin verksamhet vidare, så att det inte stannar av helt. Om det sedan skulle leda till långsiktighet är det ju en del av den vanliga internationaliseringen, och att vi har en rörlighet på forskare, säger Hans Ellegren.

Han beskriver söktrycket på stipendierna som högt, hittills har man fått in runt 50 ansökningar. Än så länge finns inget maxtak för hur många stipendier som KVA utlyser, utan det kan utökas efterhand. KVA har haft en dialog med Sveriges lärosäten om möjligheterna att kunna erbjuda forskarplatser, enligt Hans Ellegren.

Fler finansiärer
En annan finansiär som har utlyst initiativ för att hjälpa Ukrainas forskare är Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, som har avsatt 30 miljoner kronor. Anslagen går till forskare inriktade på teknik, medicin och naturvetenskap som projektanställs vid ett svenskt lärosäte.

KK-stiftelsen, som har 22 av Sveriges lärosäten som målgrupp, har också annonserat ut en särskild utlysning om 50 miljoner kronor riktad till forskare i eller på flykt från Ukraina.

Även Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har kommunicerat att man kommer att avsätta medel särskilt för forskare med koppling till Ukraina.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023