Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Hermann Hesse kan hjälpa akademiska lärare”

Hallå där Michał Zawadzki, lektor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet, som skrivit en vetenskaplig artikel om hur Hermann Hesses Glaspärlespelet kan inspirera till kritiska studier av högre utbildning.

24 mars, 2022
Per-Olof Eliasson

Vad är problemet som romanen kan lösa?
– Min kollega Thomas Lennerfors och jag fokuserar i artikeln på akademiska lärares alienation, och det minskade värdet av undervisning i dagens akademi. Det är svårt att vara en passionerad lärare på grund av trycket att vara en excellent forskare som publicerar mängder av artiklar.

Hur kan inspiration från boken bidra till en lösning?
– Vi föreslår i artikeln olika strategier och tekniker för att hantera alienationen och göra undervisning viktigare. Det innefattar att göra undervisningen till en förberedelse för livet och döden att återuppfinna personliga relationer till studenterna och inte behandla dem som varor eller kunder för att få bra utvärderingar.

Vad har du själv lärt dig av boken?
– Romanen hjälper mig att förstå att vi lärare på högskolan måste släppa vår status som briljanta akademiker och tillåta oss att vara ofullkomliga människor. Joseph Knecht, romanens huvudperson, börjar verkligen undervisa först efter att ha erkänt sina svagheter.

Kan er artikel ha någon påverkan?
– Jag tror att romanen kan hjälpa akademiska lärare göra nya val när det gäller undervisningen och få uppmuntran att använda skönlitteratur i undervisning och forskning samt att reflektera över identiteten som akademisk lärare. Och också få personer i ledningen att ompröva utformningen av den akademiska karriären och uppskatta utbildning som en kraftfull demokratiseringsprocess.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023