SNS studerar styrning och finansiering av högskolan

Hallå där Jonas Klarin, forskningsledare för SNS nystartade projekt om högre utbildning och forskning.

Vad går projektet ut på?
– Eftersom högre utbildning och forskning generellt sett har gott om resurser handlar diskussionen kring sektorn mer om hur resurserna ska fördelas, om hur organisationen ska styras och om hur systemet ska finansieras. Det kommer att vara fokus i vårt projekt och då finns det olika målkonflikter, som till exempel om forskningsresurserna ska investeras i spetsforskning inom excellenta områden eller om de ska fördelas mer jämlikt över lärosätena. En annan konflikt är om lärosätena och forskningsfinansieringen bör centralstyras i högre grad eller om autonomin i stället behöver stärkas.

Hur kommer ni att gå tillväga?
– Genom att ta fram ett tiotal rapporter som skrivs av forskare knutna till det här projektet. I höst lanserar vi tre skrifter på ämnena byråkratiseringen av den högre utbildningen, digitaliseringen av undervisningen samt i vilken utsträckning som det lönar sig att läsa in högskolebehörighet senare i livet. Efter det kommer två rapporter som båda handlar om forskningsfinansiering. Den ena analyserar hur forskningsresurser påverkar vetenskaplig produktivitet och den andra handlar om hur styrningen av forskningsmedel påverkar forskningens innehåll, och om det hotar den fria forskningen.

Hur ser tidsplanen ut?
– Vi startade upp i januari och projektet löper under tre år.


Kategorier: Artiklar, Finansiering, Forskning, Politik, Utbildning
Jonas Klarin