Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Afghanska akademiker kan få fristad i Sverige

Scholars at Risk–Sverige har fått 17 miljoner från Sida för att finansiera tillfälliga fristäder för ett tiotal forskare från Afghanistan.

8 februari, 2022
Per-Olof Eliasson
Sida har avsatt 17 miljoner kronor som ska användas för att kunna ta emot riskutsatta forskare

Som Universitetsläraren har skrivit om tidigare försattes många afghanska forskare och universitetslärare i en utsatt situation när talibanerna tog över makten i augusti 2021.
Det internationella nätverket Scholars at Risk, SAR, har vädjat till sina medlemmar att ta emot forskare från Afghanistan. 15 svenska lärosäten har anmält sitt intresse till SAR-Sverige.

Ska täcka forskarlöner
De 17 miljoner kronorna från Sida ska användas för att svenska lärosäten ska kunna ta emot riskutsatta forskare från Afghanistan under 2022 till 2024. I första hand ska pengarna täcka lönekostnader för tjänster som gästforskare, säger Karolina Catoni, kontaktperson för SAR-Sverige, vid Göteborgs universitet.

Karolina Catoni

– Vi föreslår att man lägger sig på vistelseperioder på 23 månader från början. I så fall kommer de här pengarna att räcka till ungefär tio forskare.

Det är SAR centralt som behandlar ansökningarna från de afghanska forskarna, gör riskbedömningar och matchar dem med olika universitet. SAR internationellt har fått ungefär 1 500 ansökningar från afghaner sedan augusti 2021. 1 400 är dem är kvalificerade ansökningar.
– I dagsläget har man lyckat placera ett 25-tal forskare. Just nu har man ett 60-tal färdigprocessade kandidater och resterande är under bedömning, säger Karolina Catoni.

Var fjärde kvinna
Majoriteten av de afghanska akademikerna är utbildade sedan talibanerna hade makten förra gången för 20 år sedan och är i allmänhet unga.
– Medelåldern på dem som sökt till SAR är 34 år. Andelen kvinnor i de ansökningar man gått igenom bedömdes i höstas vara 24 procent.

Ungefär 16 procent av dem som ansökt om stöd har redan lämnat landet.
– SAR har gett prioritet till forskare som befinner sig utanför Afghanistan. De behöver hjälp snabbast.

Ofta vistas de i grannländerna med korta visum, till exempel turistvisum i Iran, säger Karolina Catoni.
– Jag blir lite nedslagen när jag hör att det är så få som SAR lyckats placera hittills. Men det är en komplicerad process. Det är jätteviktigt att det finns en matchning mellan forskaren och den mottagande forskningsmiljön så att forskarens framtida karriär främjas.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023