Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hög av överklaganden växer under pandemin

Jämfört med året innan hade Över­klagande­nämnden för högskolan betydligt fler ärenden att hantera under 2020. Trenden ser ut att ha fortsatt under 2021.

7 februari, 2022
Linus Hellerstedt
Inräknat samtliga ärende­typer tog ÖNH emot 3 053 ärenden under 2020, och man tog beslut i 2 732 ärenden. Året dessförinnan inkom 2 208 nya ärenden.

Den sökande som av lärosätet inte bedöms uppfylla behörighetskraven till en kurs eller utbildning kan överklaga till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH. Siffror från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar att ÖNH tog emot 2 487 sådana överklaganden mellan 1 januari och 30 september 2021.
Helåret dessförinnan hamnade 2 523 sådana antagnings­ärenden på nämndens bord, vilket i sin tur var en ökning med 52 procent jämfört med 2019. Under 2020 gav ÖNH avslag i 63 procent av de ärenden som gällde antagning.

En följd av pandemin
Det är UKÄ som handlägger ÖNH:s ärenden och myndigheten konstaterar i en rapport att den främsta orsaken till den växande ärendehögen är att studenterna har blivit fler, vilket i sin tur är en följd av pandemin.
En annan bidragande orsak till ökningen är att en annan myndighet, Universitets- och högskolerådet, under denna period har lagt upp en blankett för att överklaga ärenden på sin hemsida, enligt UKÄ.
”Det kan inte uteslutas att denna har bidragit till att göra det enklare att överklaga”, skriver man i rapporten.

UKÄ:s genomgång visar att bakgrunden till att lärosätenas behörighetsbedömningar överklagas kan handla om att handlingar, som äldre gymnasie- eller komvuxbetyg, inte har lämnats in i tid. De kan också beröra fall där de sökande har lämnat in sin ansökan efter att ansökningstiden har gått ut.

Även anställningsärenden
Förutom ärenden som rör antagning till högskoleutbildningar handlägger ÖNH också olika typer av anställningsärenden som överklagats. Nämnden tar också emot överklaganden av beslut i ärenden som rör studenter i övrigt, som exempelvis studieuppehåll, examensbevis eller tillgodoräknanden. De sistnämnda uppgick till 233 stycken under förra året, fem år tidigare fick man in 133 anmälningar.

Inräknat samtliga ärende­typer tog ÖNH emot 3 053 ärenden under 2020, och man tog beslut i 2 732 ärenden. Året dessförinnan inkom 2 208 nya ärenden, samtidigt som nämnden beslutade i 2 214 fall.
ÖNH är sista instans i dessa ärenden och det går inte att överklaga deras beslut.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023