Nytt krav på handledarskap problematiskt vid KTH

En ny tolkning av anställningsordningen vid KTH ställer till det för personer som följt tenure track och ansökt om professur. Det skriver Samer Sawalha, lektor vid KTH.

13 december, 2021
Samer Sawalha

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Akademiker som följer tenure track förväntas ansöka om professur som det sista steget i processen. Under cirka tio år planerar vi vårt arbete och tar nya uppdrag för att bygga ett starkt cv för att kryssa i alla rutor för att ansöka om befordran. Nödvändiga meriter för befordran skrivs i anställningsordningen som är vägledande dokument.

Många som i år ansökte om befordran på KTH blev chockade över nytolkningen av den befintliga texten i anställningsordningen, vilket innebär att många år av hårt arbete går förlorade och befordran dröjer tills de nya kraven är uppfyllda.

Texten i fråga är relaterad till handledning av doktorander. Fram till för några veckor sedan accepterades de facto som huvudhandledare för en doktorand, bevisen på detta har kunnat dokumenteras genom ett yttrande från den som formellt har utsetts till huvudhandledare.

Den nya tolkningen av texten från KTH är att personen ska ha varit officiell huvudhandledare för minst en doktorand från dag ett av doktorandstudierna till slutet. Detta skulle inte ha varit ett problem om det gällde personer som från och med nu tas in på tenure track. Men många som investerat i tenure track under de senaste tio åren och nu är redo att söka en professur kommer att behöva vänta i ytterligare fem–sex år för att bli kvalificerade. Det är inte deras fel att de följt de befintliga riktlinjerna på KTH under alla år.

”Många som investerat i tenure track under de senaste tio åren och nu är redo att söka en professur kommer att behöva vänta i ytterligare fem–sex år.”

Den omtvistade texten i anställningsordningen är följande:

Den sökande kan uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning på forskarnivå. Härmed avses att sökande normalt ska ha varit huvudhandledare för åtminstone en doktorand som erhållit doktorsexamen. Med huvudhandledarskap avses ansvarstagande för hela processen från rekrytering och antagning till examen, samt aktivt arbete med handledning både i kurser på forskarnivå och i själva avhandlingsarbetet.

Denna omtvistade text förklarar vad det innebär med huvudhandledarskap men det står inte att personen formellt måste vara huvudhandledare. Därför anges att den sökande normalt ska ha varit huvudhandledare för minst en doktorand och den sökande ombeds visa dokumenterad erfarenhet av huvudhandledning.

Anställningsordningens text är skriven på så sätt att någon som varit de facto huvudhandledare kan godkännas vid KTH eftersom biträdande lektorer och lektorer, som ännu inte är docent, i praktiken uppmuntras att skaffa forskningsmedel och handleda doktorander. Att vara projektledare och handledare av doktoranden i projektet hänger ofrånkomligen samman. Det har naturligtvis inte varit akut för biträdande lektorer och lektorer att söka docentur och bli formell huvudhandledare, helt enkelt för att KTH alltid accepterat de facto som villkor för att räknas som huvudhandledare.

”Ett annat problem i ansökningsprocessen är den begränsade feedbacken på ansökandes cv.”

Ett annat problem i ansökningsprocessen är den begränsade feedbacken på ansökandes cv. Cv:t är ett omfattande dokument som inkluderar beskrivning av allt som gjorts i den akademiska karriären, det kan vara 20–30 sidor text exklusive bilagor. Återkopplingen på cv:t kan vara avslag på ansökan med en punkts anmärkning, till exempel bristande lärarerfarenhet på forskarnivå. Om denna punkt blir uppfylld kan ytterligare en punkt dyka upp och vara orsaken till avslag i nästa ansökningsomgång. Eftersom ansökningstillfället endast är öppet en gång om året resulterar detta i en ändlös process.

I de fall där mer detaljerad utvärdering av cv:n skett, har inte utvärderingen gjorts av dekanus, som är beslutsfattare i processen. I stället ger andra ledamöter i fakultetsorganet sin åsikt om kraven för ett starkt cv, men eftersom de inte ingår i beslutsprocessen kan deras feedback vara missvisande. Det kan resultera i att den sökande utifrån denna feedback kommer att satsa ytterligare på att etablera nya kurser, ta nya ledaruppdrag och/eller gå ledarskapskurser etcetera, utan att veta om detta är nödvändigt för minimikravet. Den som fattar beslutet är dekanus som är bortkopplad från denna återkopplingsslinga.

”För att tenure track ska bli ett framgångsrikt koncept måste kraven för befordran vara mycket tydliga och kan inte ändras under processens gång och definitivt inte i slutskedet.”

Människor drivs av mål och tenure track är en utmärkt process för att motivera människor att nå ett tydligt mål inom en viss tidsram. Men för att tenure track ska bli ett framgångsrikt koncept måste kraven för befordran vara mycket tydliga och kan inte ändras under processens gång och definitivt inte i slutskedet.  Det är också viktigt att KTH ger en omfattande feedback som vägleder den sökande i processen. Sökande ska inte vilseledas i vad som är avgörande i processen. Sökande ska inte behöva göra mycket mer än det som krävs för befordran.

Samer Sawalha
Lektor, KTH

Samer Sawalha

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023