Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Bra arbetsvillkor viktigaste frågan för SULF:s nya ordförande

Juristen Sanna Wolk är SULF:s nya förbundsordförande. Hon valdes av kongressen på fredagen. Den nytillträdda ordföranden vill kämpa för bättre arbetsförhållanden för universitetslärare och forskare – och se till att den frågan diskuteras brett i media.

19 november, 2021
Anders Jinneklint
Sanna Wolk på SULF:s kongress 2021.
SULF har valt Sanna Wolk till förbundsordförande för de kommande tre åren.

I sitt tacktal knöt Sanna Wolk an till kongressens tema ”Fritt sökande efter ny kunskap”.
– Det är vad framtiden kräver för att vi ska kunna utvecklas och bli än bättre. Och här behövs förutsättningarna, schyssta villkor för doktorander, forskare och universitetslärare, sa hon, och utvecklade:

– Vi behöver inte en tillvaro som präglas av osäkerhet, jakt på pengar till vår egen lön och avslag när vi vill ta ett bostadslån hos banken. Vi behöver inte stora lass av administration som stjäl tiden från undervisning och forskning, och vi behöver inte mängder av övertid som vi inte får betalt för.

Expert på lärarundantaget
Att just arbetsmiljö och arbetsvillkor är frågor som ligger Sanna Wolk varmt om hjärtat, framgår också i en intervju med Universitetsläraren.
– För att kvaliteten vid universiteten ska kunna säkras långsiktigt är det nödvändigt att universitetsanställda får förutsättningar att bedriva riktigt bra undervisning och forskning. För att kunna göra det behövs bra arbetsvillkor och god arbetsmiljö för de anställda.

Sanna Wolk är jurist och professor med upphovsrättsfrågor och immaterialrätt som specialområden.
I sitt tal till kongressen tog hon upp att hennes kunskaper om universitetslärares upphovsrätt förmodligen har bidragit till nomineringen till ordförandeposten.
– Min bedömning är att upphovsrättsfrågorna för universitetslärare och forskare är brännande heta i dag, och att de ytterligare har aktualiserats i och med pandemin, sa hon.

Sanna Wolk har under två decennier arbetat vid universiteten i Lund, Stockholm och Uppsala, men förra året valde hon att lämna sin tjänst vid Uppsala universitet för att börja arbeta som jurist vid advokatbyrån Cirio i Stockholm. Just villkoren i akademin är en orsak till att hon lämnade, berättar hon för Universitetsläraren.
– Jag är själv del av den brain drain som gör att personer lämnar universiteten på grund av försämrade villkor. Många jurister inom mitt fält har klivit av från akademin de senaste åren. Varför ska vi arbeta på ett sätt som inte gynnar studenterna eller oss själva? Jag kan påverka på ett annat sätt genom att jobba på en advokatbyrå än vid ett universitet.

”Utan fullt schema blir jag lat”
Sanna Wolk har dock kvar en fot i akademin genom KTH, där hon undervisar på en kurs i mediejuridik och ingår i en forskargrupp inom hållbarhet.

Hon har också många andra järn i elden, bland annat är hon skiljeman i tvister inom sitt specialområde immaterialrätt och anlitad som expert av EU-institutioner. 2017 var hon med och grundade organisationen NU: Nolla Utanförskapet, som arbetar med att unga som lever i utanförskap ska komma in i samhället – en organisation hon fortfarande jobbar aktivt med. Och nu kan hon alltså lägga ordförande för SULF till den digra listan av uppdrag.
– Jag har alltid mycket att göra. Har jag inte fullt schema blir jag lat, säger hon.

Just fackliga uppdrag finns inte bland de tidigare meriterna. Hon blev medlem i fackförbundet Akavia när hon började sin nuvarande tjänst på advokatbyrån, men innan dess var hon inte fackligt ansluten.
– När jag var heltidsanställd på universiteten ville jag inte bli klassad att tillhöra antingen arbetsgivar- eller arbetstagarsidan i frågor som rör lärares och forskares immaterialrätter eftersom det var ett av mina forskningsområden. Att vara oberoende är för mig en viktig forskningsprincip, säger hon.

Bland sakfrågor Sanna Wolk vill vara med och förändra nämner hon den ökade administrativa bördan, dålig arbetsmiljö för forskare som är beroende av externa anslag, förhandlingar om nytt arbetstidsavtal och krympande basanslag.
– Det känns ibland som att det är osäkrare att vara anställd vid ett universitet än i samhället i övrigt. Vi sätter våra barn, våra unga vuxna, att utbilda sig och bli excellenta. För det krävs att vi har excellenta lärare och forskare. Och för det behövs just bra förutsättningar för universitetsanställda.

Vill skapa folkopinion
Sanna Wolk säger att hon vill modernisera styrelsearbetet i SULF och göra förbundets frågor mer kända för den breda allmänheten.
– Det är viktigt att skapa folkopinion för forskning och undervisning, om att schysta arbetsförhållanden vid universiteten är centrala för kvalitet, att SULF-frågorna diskuteras i bredbemärkelse i media.

Hon värnar också om att alla medlemmar i hela landet ska känna sig inkluderade.
– Även om jag bor i Stockholm så är inte det centrum – jag vill att alla känner sig som en del av SULF. För mig är det väldigt viktigt att förbundsfrågorna omvandlas till praktiska handlingar som gynnar medlemmarna, att snack blir handling – och att det tar för lång tid.

Anders Jinneklint

Sanna Wolk är 51 år, jurist och professor. Hennes specialområde är immaterialrätt och hon arbetar sedan 2019 vid Cirio advokatbyrå i Stockholm. Hon är även knuten till KTH där hon undervisar i mediejuridik samt ingår i en forskargrupp om hållbarhet.

 

Den nya förbundsstyrelsen består i övrigt av:

1:e vice ordförande:

Håkan Lindkvist, Umeå universitet.

 

2:e vice ordförande:

Helén Persson, Högskolan Kristianstad.

 

3:e vice ordförande:

Haro de Grauw, Uppsala universitet.

 

Ledamöter:

Håkan Alm,Högskolan i Borås, Magnus Gram, Lunds universitet, Claes Granmar, Stockholms universitet, Kristin Halverson, Södertörns högskola, Kristina Hildebrand, Högskolan i Halmstad, Ummis Jonsson, Mittuniversitetet, Michaël Le Duc, Mälardalens högskola, Mats Nilsson, Karlstads universitet, Lotta Runesson, Blekinge tekniska högskola, Folke Tersman, Uppsala universitet och Mikael Wiberg, Umeå universitet.

 

Suppleanter:

Audur Magnusdottir, Göteborgs universitet, Louise Bringselius, Lunds universitet, David Rule, Linköpings universitet, Mikael Palmgren, Högskolan i Jönköping och Monika Berg, Örebro universitet.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023