Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Akademisk frihet i fokus på kongressens öppningstal

– Vi måste stärka skyddet mot politisk klåfingrighet.
Det sa SULF:s ordförande Mats Ericson i sitt öppningstal på förbundets kongress, med fokus på akademisk frihet.

17 november, 2021
Anders Jinneklint
Mats Ericson talar på SULF:s kongress 2021
Mats Ericson fokuserade på akademisk frihet och osäkra villkor i sitt öppningstal på SULF:s kongress 2021. Talet hölls via Zoom eftersom kongressen genomförs digitalt.

SULF:s kongress 2021 inleddes på onsdagsmorgonen med ett inledningstal av den avgående förbundsordföranden Mats Ericson. Han fokuserade i talet på temat för kongressen, ”Fritt sökande efter kunskap”.
– Man ska betänka att akademin ofta är en av de första måltavlorna för politiker med svaga demokratiska grundvärden. Därför har det inte på länge, enligt min uppfattning, varit viktigare än i dag att vara medlem i en fack- och professionsförening som SULF, sa Mats Ericson.

Talet till kongressombuden höll han via Zoom eftersom årets kongress, till följd av coronapandemin, genomförs digitalt.

Politisk klåfingrighet
Mats Ericson poängterade i sitt tal att en fri akademi tillsammans med fria domstolar och fri press utgör förutsättningen för vårt demokratiska samhälle, och han efterlyste även ett ökat skydd av den akademiska friheten.
– Vi måste stärka skyddet mot politisk klåfingrighet och i värsta fall rena ingrepp i vad vi ska få forska och undervisa om på högskolan. Kanske behövs till och med ett förstärkt grundlagsskydd och ökat politiskt respektavstånd för att på bästa sätt kunna utöva vårt yrke och vår samhällsuppgift som lärare och forskare, sa han.

Osäkra villkor
Mats Ericson, som i och med kongressen lämnar posten som ordförande, tog även upp problemet att många SULF-medlemmar har osäkra anställningar, jobbar för mycket och under stressiga förhållanden. Han nämnde också att den nya migrationslagstiftningen skapar osäkerhet för utländska forskare.

Efter öppningstalet går kongressen närmast vidare med diskussioner i fyra olika utskott. Kongressen pågår under onsdag till fredag och ska bland annat ta ställning till 51 motioner samt välja en ny förbundsstyrelse.

Anders Jinneklint
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023