Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lärosätenas utköp av personal nästan tredubblade

Kostnaden för utköp med avgångsvederlag ökar kraftigt vid högskolor och universitet. På sju år med 30 miljoner kronor. Mest har Karolinska institutet och Malmö universitet ökat sina kostnader.

11 november, 2021
Björn Forsberg
Ulf Sirborn och Malmö Universitet
Av de 17 lärosäten som Universitetsläraren har granskat är Karolinska institutet och Malmö universitet de två lärosäten som har ökat sina utköpskostnader mest.

Den person som köps ut från sin anställning kan få allt från några tusenlappar till miljoner kronor. Lunds universitet betalade exempelvis en anställd 20 120 kronor för att avsluta anställningen, som var på tio procent.

En anställd vid Linköpings universitet fick 58 600 kronor. Universitetets hr-direktör Pia Rundgren ser fördelar med avgångsvederlag.
– Det ger en möjlighet för medarbetaren och arbetsgivaren att kunna gå skilda vägar, säger hon.

Pia Rundgren. Foto: Linköpings universitet

KI och Malmö universitet toppar
Några får alltså mindre än 100 000 kronor för att lämna sin anställning. Men andra har fått över en miljon kronor i avgångsvederlag. På Malmö universitet fick en person 2,4 miljoner kronor för att sluta under de senaste två åren. Vid Karolinska institutet 1 761 870 kronor, och vid Stockholms universitet var den högsta ersättningen 1 352 000 kronor. Även vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, finns en person som fick 1 047 000 kronor, och vid Göteborgs universitet ersattes en person med dryga miljonen.

På Chalmers köptes en person ut 2021 till en kostnad på 1 009 000 kronor. Peter Hallberg, förhandlingssamordnare på Chalmers, tycker att rätt utnyttjat kan utköp vara en bra möjlighet.
– Ja det kan bidra till att hitta en lösning på en annars låst situation. En lösning som både arbetsgivare och medarbetare känner sig nöjda med.

Utköp för över 50 miljoner kronor
Universitetsläraren har frågat 17 högskolor och universitet vad utköp av personal kostade för helåret 2020 och första halvåret 2021. För sju år sedan ställde vi samma fråga, då om helåret 2013 och första halvåret 2014.

Mellan de två perioderna har kostnaderna ökat från totalt 17 134 218 kronor till 50 134 760 kronor. Två universitet har ökat sina kostnader med mer än fem miljoner kronor var. Det är Karolinska institutet och Malmö universitet.

Utköp av anställda är oreglerat i lagar och kollektivavtal. Med ett undantag. Det är om arbetsgivaren har förlorat i Arbetsdomstolen, AD, och en uppsägning har ogiltigförklarats och arbetsgivaren ändå väljer att köpa ut en anställd. Då finns i 39 § i lagen om anställningsskydd, las, reglerat vad en sådan uppsägning kostar: 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställning och 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid

Lägre ersättning utan AD-dom
Men när lärosätena förhandlar direkt med en arbetstagare, utan en föregående AD-dom, är ersättningen ofta betydligt lägre.
– Utköp kan aldrig vara ensidigt utom möjligtvis när man betalar ut maxbelopp enligt AD. Det är istället en ömsesidig överenskommelse om att anställningen ska upphöra. Jag tycker att det är bra att den möjligheten finns. Skälen kan ju vara olika och i de fall som det till exempel finns en konflikt som inte är löst så är det tråkigt att anställningen slutar under de omständigheterna. I andra fall behöver ett sådant avslut inte innebära någon konflikt, säger Gustaf Floderus, HR-strateg på Mälardalens högskola, MDH.

Gustaf Floderus.

Under 2021 köptes två personer ut från MDH med 12 månadslöner i avgångsvederlag.

Räknat i månadslön, med ett snitt på 50 000 kr, och det antal månadslöner, på mellan 16 och 32 som anges i 39 § i las så skulle ett avgångsvederlag ligga på mellan 800 000 kronor och 1,6 miljoner, plus sociala avgifter.

FOTNOT: Avgångsvederlag innebär att man får en ekonomisk ersättning från sin arbetsgivare när man köps ut från anställningen. Ersättningen är oftast inte reglerad i kollektivavtal, men när det gäller ledande befattningshavare kan den vara fastställd i ett personligt avtal.

Björn Forsberg
Ulf Sirborn och Malmö Universitet

FAKTA. Högskolepersonal utköpt för mer än 50 miljoner

Under 2020 och första halvan av 2021 köpte 17 lärosäten ut personal för över 50 miljoner kronor. Följande fem hade högst utköpskostnader:

 

Karolinska institutet:
8 004 270 kronor

 

Stockholms universitet:
7 476 750 kronor

 

Göteborgs universitet:
6 670 580 kronor

 

Malmö universitet:
5 100 000 kronor

 

Södertörns högskola:
4 038 016 kronor

 

Hela listan finns här.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023