Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kongress om rekrytering och lokala föreningar

Fokus på rekrytering och bättre förutsättningar för lokalföreningar. Det är några förslag som SULF:s förbundsstyrelse lägger fram till kongressen.

11 november, 2021
Linus Hellerstedt
SULF har beslutat att göra årets kongress helt digital. Den pågår 17 till 19 november.

Vad SULF ska göra under de kommande tre åren bestäms på kongressen, 17 till 19 november. Bland de propositioner som förbundsstyrelsen lägger fram finns en där man vill göra en förändring så att vissa kongressbeslut i framtiden ska kunna fattas med två tredjedelars majoritet av samtliga närvarande kongressombud. Nu gäller två tredjedelar av 101 möjliga kongressombud.

Anledningen är att den historiskt låga närvaron på kongresserna har gjort det svårt att få igenom stadgeförändringar, skriver styrelsen i sin proposition.

Strategi för rekrytering
En annan proposition tar upp den strategi som SULF vill anta när det gäller medlemsrekrytering. Här vill styrelsen bland annat öka förbundets närvaro i digitala medier, att SULF opinionsbildar mer och att man satsar på att utveckla fler aktiviteter och mer information på engelska. Sammantaget ska detta leda till en ökning av antalet medlemmar under den kommande kongressperioden fram till 2024, enligt styrelsen.

Att flera lärosäten saknar en lokal SULF-förening tas upp i en annan proposition. Förbundsstyrelsen föreslår att det ska inledas ett ”förbundsövergripande arbete” som ska göra det mer attraktivt att bli förtroendevald.
”Det lokala arbetet är väldigt skört och det räcker med att en driftig och handlingskraftig ordförande avslutar sitt uppdrag, byter lärosäte eller går i pension för att hela arbetet ska gå i stå”, skriver styrelsen i sin proposition.

Digitalt på grund av pandemin
Om propositionen röstas igenom ska avrapportering från det förbundsövergripande arbetet ske lagom till nästa kongress, som äger rum 2024.

Med anledning av coronapandemin har förbundet tidigare beslutat att göra årets kongress helt digital. Den pågår under tre dagar, 17 till 19 november.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod det att förbundsstyrelsen föreslår en förändring så att antalet kongressombud minskas. Det stämmer inte.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Kongressen 2021

Läs mer om kongressen och ta del av propositionerna och andra handlingar på SULF:s hemsida.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023