Sanna Wolk: ”Jag är själv en del av akademins brain drain”

Hallå där, Sanna Wolk, professor i juridik som är valberedningens förslag till ny förbundsordförande för SULF.
Sanna Wolk
Sanna Wolk, jurist och professor i civilrätt, föreslås bli SULF:s nästa förbundsordförande. Beslutet tas av kongressen som äger rum 17–19 november

Varför kandiderar du till ordförandeposten?
– Utbildning och forskning har en viktig roll i samhället, och för att säkra kvaliteten vid universiteten behövs bra arbetsvillkor. Samtidigt har Sverige börjat tappa i internationella rankningar. Därför vill jag vara med och säkerställa just schyssta arbetsvillkor så att vi kan vara världsledande.

Vad är din bakgrund?
– Jag är jurist och professor i civilrätt med upphovsrättsfrågor och immaterialrätt som specialområden. Jag har varit anställd vid tre universitet: Lund, Stockholm och Uppsala. 2020 lämnade jag akademin och började jobba på en advokatbyrå men har en fot kvar i akademin eftersom jag är knuten till KTH där jag både undervisar och arbetar med social hållbarhet.

Varför lämnade du akademin?
– Jag är själv del av den brain drain som universiteten lider av på grund av försämrade villkor. Jag såg att jag både kunde utvecklas och påverka på ett annat sätt på en advokatbyrå.

Vilka frågor vill du driva som ordförande för SULF?
– Några av utmaningarna för SULF och som jag vill påverka är osäkra anställningsförhållanden, ökad administration, dålig arbetsmiljö för forskare som är beroende av externa anslag, översyn av arbetstidsavtal och krympande basanslag.

Är det något du vill förändra?
– Jag vill skapa folkopinion för forskning och undervisning, om att schyssta arbetsförhållanden vid universiteten är centrala för kvaliteten, att SULF-frågorna diskuteras i bred bemärkelse i media.


Kategorier: Artiklar, Arbetsmiljö, SULF, Kongress, Villkor