Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Frågorna till högskoleprovet utvecklas vid Umeå universitet

Hallå där Per-Erik Lyrén, vid Umeå universitet som är projektledare för skapandet och utvecklingen av högskoleprovet.

15 oktober, 2021
Kajsa Skarsgård

Hur skapar ni frågorna?
– Till delarna med utgångspunkt i yttre stimuli, som texter till läsförståelsen eller kartor, diagram och tabeller, kan det handla om att sitta och leta material på biblioteket. Sedan skriver provutvecklarna frågor utifrån det, eller konstruerar frågor från grunden till de andra delarna av provet. Det krävs både vetenskaplighet och kreativitet för att göra bra uppgifter och det ska finnas en spridning i materialet vad gäller ämnesinnehållet.

Vad är det svåraste med jobbet?
– Även om man har hållit på ett tag är det svårt att bedöma hur svår en uppgift kommer att bli. Därför är utprövningsdelen på provet så viktig. Det sker också väldigt mycket kvalitetskontroll under utvecklingsprocessen, både av provexperter och ämnesexperter.

Hur många jobbar med provet på heltid?
– Vi är 15 personer vid Umeå universitet där vi gör alla delar utom den engelska läsförståelsen, och där vi också rättar proven och har resultatregistret.

Hur har pandemin med inställda och extra prov påverkat er?
– Ovissheten i sig är såklart jobbig eftersom vi behöver jobba med väldigt lång framförhållning för kvalitetssäkringen och eftersom alla nyrekryteringar måste internutbildas. Nu vet vi till exempel inte om vi kommer att ha två prov i vår men måste jobba utifrån det, för vi kan inte invänta beslutet och först därefter börja jobba med ett eventuellt andra prov.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023