Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ökade anslag kräver plan för fler studenter

Linköpings universitet har nu en handlings­plan för att attrahera fler studenter. Bland åtgärderna finns överintag, fler antagningar per år och fler sommarkurser.

12 oktober, 2021
Per-Olof Eliasson
Ökningen av statens anslag gör att Linköpings universitet behöver en ökad tillströmning av studenter. Därför planerar man nu en rad åtgärder för att attrahera fler studenter.
Margareta Bachrack Lindström

Problemet för universitetet är att anslagen är större än tillströmningen av studenter.
– Vi kan inte helt utnyttja de medel vi har fått av regeringen för antalet utbildningsplatser. Vi når alltså inte riktigt upp till vårt så kallade takbelopp, säger prorektor Margareta Bachrack Lindström.

Svårfyllda utbildningsplatser
Orsaken är ökade anslag.
– Linköpings universitet har fått väldigt många fler platser under senare år, exempelvis på läkar- och lärarprogrammen. Dessutom har vi fått en kraftig ökning av antalet basårsplatser. Som andra lärosäten har vi också fått extra medel med anledning av coronapandemin. Och en del av lärarprogrammen har varit svåra att fylla.

Därför har rektor beslutat om en handlingsplan för fler utbildningsplatser.
– Rektor tänker avsätta medel för garanterad ersättning för överintag av studenter på utbildningar som har högt söktryck.

Långsiktig kvalitet i utbildningen kräver skickliga lärare.
– En utmaning är att många duktiga professorer och lärare går i pension och då slåss universiteten om att rekrytera nya lärare. Vi vill ligga i framkant och göra vad vi kan för att locka dem till Linköpings universitet. Det är viktigt att kunna satsa så att man blir intressant som lärosäte, ha bra arbetsmiljö och bra villkor.

Vill motverka avhopp
Ytterligare åtgärder är att motverka tidiga avhopp och öka möjligheten att söka.
– Vi ska fortsätta undersöka varför studenter hoppar av utbildningarna och tänka till vad vi kan göra ytterligare för att stötta dem. Dessutom ska vi titta över om det går att ha antagning både höst och vårtermin på fler populära utbildningar. Kontinuerlig antagning kan man ju ha på kortare kurser.

Man vill också nå bredare än med sitt traditionella campusutbud.
– Linköpings universitet är av tradition ett campusuniversitet med ett bra studentliv, men vi har inte haft så stor distansutbildning och inte så jättestort utbud av sommarkurser. Men nu under pandemin har vi sett att vi klarar det också. Vi ska fortsätta att vara ett campusuniversitet men vi vill undersöka hur vi kan bidra till det livslånga lärandet och attrahera fler studentgrupper med olika bakgrund.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023