Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Insamling gav 190 000 kronor till arkeologikurs

En så kallad crowdfunding vid Linné­universitetet har överträffat alla förväntningar och möjliggör att arkeologi­studenters fynd på Öland kan beforskas.

16 september, 2021
Kajsa Skarsgård
Studenterna Alexander Jonsson och Maja Borgemo frilägger benbitar under fjolårets fältkurs i Gamla Skogsby. De insamlade pengarna kan även bekosta analyser av fynden från den fältkursen.

Utgrävningarna i Sandby borg på Öland har blivit världskända efter fynden från en stor massaker på 400-talet. I höst ska Linnéuniversitetets fältkurs i arkeologi gräva i vad som kan vara förövarnas stormannagård i Gamla Skogsby på andra sidan ön.

För att fynden sedan ska kunna analyseras lanserade Linnéuniversitet i juli en insamlingskampanj riktad till allmänheten där pengar kan swishas direkt till lärosätet. Den 1 september hade 190 000 kronor kommit in.

Ludvig Papmehl-Dufay

– Det betyder jättemycket. Studenterna kan nu känna att det de gräver fram inte bara hamnar i museets förråd utan att det kommer att beforskas, och studenterna får möjlighet att vara delaktiga i analysstrategin, säger Ludvig Papmehl-Dufay som är kursens lektor.

Blev diskussion på lärosätet
Kampanjen har föregåtts av diskussioner på lärosätet om hur crowdfunding kan användas som ett sätt att inte bara få in donationer utan också skapa intresse för utbildning och forskning och göra allmänheten mer delaktig. Avgörande har varit att universitetet och forskarna ska ha full kontroll över pengarna och hur de används.

Kampanjen har kommunicerats genom universitetets hemsida och sociala medier. Exempel ges på vad bidragen kan bekosta. 5 000 kronor kan ge möjlighet till en kol-fjorton-datering, och 20 000 kronor kan räcka till två veckors osteologisk analys.

Bidragsgivarna tackas med en exklusiv digitalguidning av utgrävningarna och fynden som gjorts. Efter att en hörselskadad bidragsgivare hört av sig kom frågan om tillgänglighet upp på bordet och har lösts genom att bjuda in personen till guidningen på plats med teckentolk.

Reaktionerna på insamlingskampanjen har så vitt Ludvig Papmehl-Dufay vet bara varit positiva och han ser det som ett bra alternativ till andra finansieringskällor för vissa projekt.

SULF ser inga problem
SULF jobbar politiskt med finansieringsfrågorna inom högskolesektorn och chefsutredaren Karin Åmossa ser inga generella problem med crowdfunding som ett sätt för universiteten att samla in donationer så länge det inte sker för att finansiera kärnverksamhet eller för att ge stipendier i stället för lön.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023