Rekord i studenter kan påverka arbetsmiljön

Lärosätena har fått fler studenter de senaste åren, till stor del beroende på corona­pandemin. Positivt men utmanande, tycker fackligt förtroendevalda.
Vid Uppsala universitets program antogs 945 fler studenter i år jämfört med 2019, en ökning med över 15 procent.

Antalet antagna studenter vid lärosätenas program ökade med över 11 procent jämfört med höstterminen 2019, visar statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
Som exempel har antalet nya studenter vid Försvars­­hög­skolans program ökat med 51 procent jämfört med hösten 2019, vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, är motsvarande ökning 23 procent och vid Chalmers tekniska högskola 22 procent.

Kommer påverka arbetsmiljön
På Mittuniversitetets program har antalet studenter blivit 13 procent fler, vilket är en ökning med runt 400 stycken jämfört med innan pandemin. Det kommer sannolikt att påverka lärarnas arbetsmiljö i förlängningen, säger Ummis Jonsson, ordförande i Saco-S- och SULF-föreningarna vid Mittuniversi­tetet.

Ummis Jonsson.

– Som facklig ser jag att en naturlig följd av fler studenter är ett ökat behov av att rekrytera lärare på samtliga nivåer. Om det blir ett ökat antal tentor att rätta för oss som undervisar så går det åt mer tid. Det säger sig självt.

Eftersom terminen precis har startat har hon svårt att avgöra exakt hur arbetsmiljön för Mittuniversitetets lärare kommer att påverkas av fler studenter. Ummis Jonsson påpekar också att universitetet har rekryterat flitigt, åtminstone på institutionen för psykologi och socialt arbete där hon jobbar.
– Generellt inom vår sektor tror jag att man behöver se över resurserna kontra hur många studenter man ska serva och för att det samtidigt ska gå att upprätthålla en god kvalitet i utbildningarna, säger Ummis Jonsson.

Efter att coronapandemin slog till under våren 2020 har regeringen anslagit budgetmedel till lärosätena i storleksordningen två miljarder kronor i syfte att skapa nära 17 000 extra platser för helårsstudenter. Runt 5 200 av dessa är tänkta att bli permanenta.

Inräknat fristående kurser ökade antalet studenter som antogs i det andra urvalet inför hösten 2021 med 12 procent, vilket betyder att studenterna har blivit nästan 47 000 fler på två år. Vid Uppsala universitet antogs 945 fler studenter vid det andra urvalet i år jämfört med för två år sedan, vilket är en ökning med över 15 procent.

Efterlyser fler lärare
Eric Stempels, vice ordförande för SULF vid Uppsala universitet, påpekar också att regeringen har gett lärosätena i uppdrag att skapa fler platser under pandemin, och att det också har genererat mer tilldelade resurser.

Eric Stempels.

– Men de ökade anslagen måste också vara långsiktiga och inte enbart tillfälliga på grund av pandemin som vi befinner oss i, säger han.

Ökningen av studenter ser också väldigt olika ut beroende på program, enligt Eric Stempels.
– I längden kan det bli problematiskt med en ökning av antalet studenter. Jag förstår att man från regeringens sida vill skapa utrymme för fler att studera och komma ut i jobb. Men då behövs det också fler lärare och det är inte någonting man skakar fram på kort tid.

Fråga i skymundan
Som fackligt förtroendevald har han dock ännu inte fått till sig några reaktioner från medlemmar eller kollegor om att det ökade söktrycket till universitetets utbildningar skulle innebära en försämrad arbetsmiljö för lärarna.
– Det är väldigt tydligt att den fråga som dominerar för tillfället är att lärarnas arbetsmiljö är mer ansträngd nu när vi sköter jobbet hemifrån på grund av pandemin. Så det är möjligt att frågan om ökningen av antalet studenter hamnat lite i skymundan, säger Eric Stempels.

Ummis Jonsson, ordförande för SULF vid Mittuniversitetet, förväntar sig att arbetsgivaren gör en översyn av andelen timmar som lärarna behöver lägga på att undervisa, eftersom den behöver öka. Hon understryker att fler studenter är positivt.
– Att det är så pass många som vill gå vidare till högre studier är roligt. Det tycker jag i grunden att vi ska vara tacksamma för.


Kategorier: Artiklar, Arbetsmiljö, Student
Lärosäten: Mittuniversitetet, Uppsala universitet

Read this article in English