Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utredningen föreslår: Högskoleprovet ska digitaliseras

Universitets- och högskolerådet får i uppdrag att påbörja en digitalisering av högskoleprovet. Det är en av punkterna i en utredning som presenterades i veckan.

10 september, 2021
MarieLouise Samuelsson
Alexander Florencio
Den särskilde utredaren Peter Honeth föreslår att UHR får uppdraget att påbörja en digitalisering av högskoleprovet.

I tisdags, den 7 september, överlämnade den särskilde utredaren Peter Honeth förslaget, ”Högskoleprovets organisation och styrning”, till ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S).

Delat ansvar blir samarbete
Honeth föreslår bland annat att Universitets- och högskolerådet, UHR, får ansvar för att högskoleprovet genomförs, tidigare har ansvaret delats mellan UHR och lärosätena. Lärosätena ska i fortsättningen bistå UHR i, som det heter, nära samarbete.

UHR får också i uppdrag att påbörja en digitalisering av högskoleprovet, något som länge diskuterats och som Universitetsläraren senast skrev om i december 2020.

Åldersgräns blir kvar
Vidare föreslås att den åldersgräns på 18 år som träder i kraft 1 januari 2022 ligger fast, samt att det ska skrivas in i högskoleförordningen att ett prov per kalenderhalvår ska genomföras.

Anmälningsavgiften bör höjas från 450 kronor till 550 kronor och för högskoleprov som genomförs utomlands ska en avgift på 800 kronor tas ut. Utredaren påpekar att systemet behöver stärkt finansiering, även om en avgiftshöjning knappast innebär full kostnadstäckning.

MarieLouise Samuelsson
Alexander Florencio
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023