Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

EU-bidrag finansierar Sveriges nya högskoleplatser

Regeringens redan beslutade satsningar på nya högskoleplatser finansieras med medel från EU:s särskilda återhämtningsfond, Recovery and Resilience Facility (RRF). När budgeten lades hade minister Matilda Ernkrans (S) redan räknat med kommande RRF-medel.

23 juni, 2021
MarieLouise Samuelsson
I juli 2020 beslutade EU:s stats- och regeringschefer om ett återhämtningspaket som sammanlagt omfattar 750 miljarder euro.

I sin ansökan om fondpengar framhåller regeringen att nya högskoleplatser blir möjliga genom omfördelning av personal från forskning till utbildning samt genom flera visstidsanställningar.

Fondmedlen som också benämns coronastödet, för Sveriges del cirka 34 miljarder kronor, kommer att betalas ut efter att medlemsländerna har lämnat in och fått sina återhämtningsplaner godkända. I Sveriges plan ingår ”utbildning och omställning” som ett av fem fokusområden.

Den svenska återhämtningsplanen innebär åtgärder som regeringen redan har föreslagit i statens budget för 2020 eller 2021, inklusive de extra ändringsbudgetarna som tagits fram med anledning av pandemin.

Matilda Ernkrans (S)

Kan man beskriva det som att RRF används för att i efterhand finansiera det som ändå skulle ha genomförts?
– I budgetpropositionen intecknades de förväntade utbetalningarna från RRF och därmed bidrog medel från RRF till Sveriges återstartspaket, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Möjligt att omfördela anställda
I den svenska återhämtningsplanen framhålls alltså att den pågående utbyggnaden av högskoleplatser går snabbt och att det delvis blir möjligt genom att lärosätena kan ”omfördela” anställda från forskning till utbildning.
– Det är inte ett ställningstagande utan ett svar på en fråga från EU-kommissionen om hur satsningarna förhåller sig till de resursmässiga förutsättningarna, säger Matilda Ernkrans.

Hon understryker angående detta att det är lärosätena som ”planerar och ansvarar för utbyggnaden av utbildningarna som möjliggörs genom satsningarna”.
I återhämtningsplanen nämns också att utbyggnaden av platser är möjlig genom ”fler visstidsanställningar”.

Men är inte visstidsanställningar något som både sektorn och regeringen vill bort ifrån?
– Lärosätena har en hög grad av självbestämmande när det gäller intern organisation, resursanvändning, planering och genomförande av forskning och utbildning, säger ministern.

I sammanhanget vill Matilda Ernkrans också påminna om den ”lagda forskningspolitiken” där UKÄ har fått i uppdrag att följa upp bland annat staplingar av visstidsanställningar i syfte att minska dem och öka andelen tryggare anställningar.

750 miljarder euro fördelas
De fokusområdena som regeringen listat i sin ansökan till EU gällande användningen av RRF-medel är, förutom ”utbildning och omställning”, grön återhämtning, utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning, bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen och säkerställa integriteten i det finansiella systemet, investeringar för tillväxt och bostadsbyggande.

Det var i juli 2020 som EU:s stats- och regeringschefer beslutade om ett återhämtningspaket för att mildra den coronarelaterade krisens effekter. Paketet, som kallas Next Generation EU, omfattar sammanlagt 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Sverige ansöker inte om lån, utan enbart om bidrag.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023