Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utökat Erasmusprogram ger större möjligheter

Det nya Erasmus plus-programmet får nästan fördubblad budget. Det blir också enklare att delta för universiteten och fler valmöjligheter för studenter.

3 juni, 2021
Kristina Wallin
Asa Petri

EU-kommissionen fick inte igenom den budget de hade tänkt sig för det nya Erasmus plus-programmet, men trots det kommer det att få nästan dubbelt så mycket medel som det förra. Närmare 270 miljarder svenska kronor, mot 150 miljarder för det som just tagit slut.

Inkludering och mångfald är två av det nya programmets slagord. Men anser de svenska universiteten att det lever upp till det?

Sara Laginder

– Vi välkomnar den nya möjligheten att delta i kortare program, och inte bara tre månader eller längre, det kommer att göra att betydligt fler kan delta. Till exempel kan studenter med familj ha svårt att åka bort i flera månader, men kan vara med på kortare resor och delta i de virtuella programmen. Nu måste vi se till att leta upp de här studenterna aktivt, poängterar Sara Laginder som är Erasmusansvarig vid Uppsala universitet.

Förenklad byråkrati
En annan nyhet som universiteten välkomnar är att den byråkratiska delen förenklas. Hittills har det inneburit en hel del pappers­arbete för att delta, men nu ska allt digitaliseras.

Asa Petri

– Detta är bra för alla, men kanske främst för de mindre institutionerna som eventuellt dragit sig för att ansöka på grund av allt det administrativa arbetet. Att förenkla så att alla kan vara med är viktigt, konstaterar Åsa Petri som är sektionschef för internationell mobilitet på Stockholms universitet.

Maxsumman höjs
Det blir mer pengar för projekt som görs inom ramen för programmet, när maxsumman höjs till 400 000 euro, från de nuvarande 120 000. Dessutom får man ett helt år extra på sig, vilket innebär att projekten får ta 36 månader. För att öka samarbetet över gränserna måste nu tre olika länder delta.
Programmet ska bli mer ekologiskt genom att alla får extra bidrag för att ta tåg i stället för flyg. Det blir även fler digitala praktikplatser tillgängliga.

Hittills har de svenska universiteten tagit emot dubbelt så många studenter jämfört med dem som åkt ut.
Kommer Erasmus plus 2021 att göra Sverige bättre på att utnyttja programmet?
– Det hoppas jag, för de ökade medlen kommer att ge fler möjlighet att delta. Nu gäller det att vi blir duktigare på att förklara alla möjligheter för våra studenter, säger Åsa Petri.

Kristina Wallin
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023