Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

EU gör ny storsatsning på banbrytande innovationer

Lanseringen av Europeiska innovationsrådet är en storsatsning på banbrytande innovationer och ett helt nytt koncept, berättar Lisa Almesjö vid Vinnova.

28 april, 2021
Kajsa Skarsgård
Europeiska innovationsrådet som lanserades i mars har en budget på över 10 miljarder euro för åren 2021–2027. I pilotomgångarna åren innan har drygt 250 svenska innovationsföretag fått finansiering.
Lisa Almesjö

Efter en pilotfas sedan 2018 har EU-kommissionen nu officiellt lanserat det nya Europeiska innovationsrådet, EIC, inom ramprogrammet Horisont Europa 2021–2027.
– Det innebär ett nytt helhetsgrepp för att stötta innovationer från forskning till produkter och processer med potentiellt betydande genomslag i samhället, säger Lisa Almesjö som jobbar med EU-policyfrågor vid Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel, vilket drivs gemensamt av Vinnova och Vetenskapsrådet.

En del av satsningen är EIC Pathfinder från vilket tvärvetenskapliga forskarlag kan ansöka om upp till fyra miljoner euro för visionär forskning med potential att leda till tekniska genombrott.
– Som komplement finns EIC Transition som hjälper till att utveckla produkt, team och affärsidé, säger Lisa Almesjö.

Den största delen av Pathfinders pott på 300 miljoner euro kommer att utlysas utan fastställda tematiska prioriteringar, men 132 miljoner euro kommer att lysas ut inom områdena AI, cell- och genterapi, verktyg för att mäta hjärnaktivitet, grön vätgas och konstgjort levande material.

Satsning på små- och medelstora företag
Nytt är också finansieringsformen till små- och medelstora företag genom EIC Accelerator.
– Tidigare har kommissionen uteslutande jobbat med bidrag till företag för att hjälpa dem att utveckla sina idéer, men nu tar man ett steg till genom att gå in med ägarkapital i bolag. Det kan göra det mindre riskfyllt för andra aktörer att också investera i dem.

Forskare som är intresserade av att veta mer om möjligheterna genom EIC kan vända sig till sitt lärosätes forsknings- och innovationskontor, Vinnova, Tillväxtverket eller EU SME Support.

Som Universitetsläraren tidigare har rapporterat, har forsknings­råden i sitt förslag till nationell strategi för Horisont Europa rekommenderat varje lärosäte att ta fram en egen strategi för sin medverkan i ramprogrammet.
– Det är viktigt att man har gjort en analys och plan kring varför man vill delta. Företagen som har fått finansiering genom Accelerator har uppgett att de också ser ansökningsprocessen som en hjälp i sig själv för att den tvingar dem att slipa sina idéer, säger Lisa Almesjö.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023