”Pandemin har gett mig större självförtroende”

Lars Uhlin är sjuksköterskan som har ägnat sitt yrkesliv åt pedagogisk utveckling av högskolan. Den digitala omställningen har gett ett erkännande och honom själv ökat självförtroende.
”Det jag brinner för är att samarbeta för att stödja andra att lära, upptäcka och utvecklas”, säger den pedagogiska utvecklaren Lars Uhlin.

Liksom många andra har Lars Uhlin jobbat hemifrån i drygt ett år. Det är extra tufft för någon som han som värdesätter den sociala kontexten i jobbet högt. Men det är också spännande eftersom han som pedagogisk utvecklare själv sedan många år drivit på för att högskolan bättre ska ta till vara den digitala utvecklingens möjligheter.
– Även pedagogiska utvecklare har generellt varit dåliga på att ta sig an det digitala, men under pandemin har det skett ett otroligt pedagogiskt lyft, säger Lars Uhlin som har sin grundtjänst som adjunkt i högskolepedagogik vid Linköpings universitet men delvis också jobbar för Mälardalens högskola.

Vill hjälpa andra att utvecklas
Han har jobbat med pedagogik sedan 1986 då han lämnade sjukvården för att undervisa inom högskolan. I drygt 20 år har han nu jobbat med pedagogisk utveckling på mer strategisk nivå och vid flera olika lärosäten.
– Det har väl varit en strävan efter att hitta sammanhang där jag känner att min kompetens kommer till användning och där det finns ett kollegialt sammanhang och utrymme där jag kan få utlopp för min kreativitet, säger Lars Uhlin.

Kreativitet är för honom att hjälpa andra människor liksom verksamheter att utvecklas.
– Lärandet är det jag lever efter, och som begrepp försöker jag alltid att komma tillbaka till det. Vad är lärande och vad har vi för gemensam syn på det? Vad kräver det av oss som jobbar med utbildning?

Att Lars Uhlin som sjuksköterska skapade ett yrkesliv i pedagogikens värld ser han inte som konstigt.
– Omvårdnad och pedagogik är väldigt kopplade till varandra. Att vara sjuksköterska handlar mycket om samspel och att ha ett pedagogiskt perspektiv i relation till patienten.


Kategorier: Artiklar, Digitalisering, Porträtt
Lärosäten: Linköpings universitet, Mälardalens universitet