Låt oss bekräfta att högskolor och universitet kompletterar varandra

Slutreplik till Matilda Ernkrans (S)

25 mars, 2021
Riksdagsledamot Pia Steensland (KD)

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Matilda Ernkrans skräder inte orden när hon försvarar regeringens förslag att utnämna ytterligare en högskola till universitet (Universitetsläraren, 18 mars). Möjligen träffade Kristdemokraternas debattartikel en öm tå.
Det är anmärkningsvärt att Sveriges minister för högre utbildning och forskning kallar oss kristdemokrater för elitister och anklagar oss för att inte förstå principerna för högre utbildning. Detta när vi beskriver de mest grundläggande förutsättningar för att skapa forskning av hög kvalitet.

För oss kristdemokrater är det en självklarhet att det krävs en kritisk massa av resurser – pengar och infrastruktur, men också kompetens– för att skapa de kreativa och stimulerande miljöer som krävs för att producera forskning av högsta kvalitet. Lika självklart är det att det krävs just forskning av högsta kvalitet för att lösa de stora samhällsproblemen. Att nöja sig med mindre skulle hota vårt lands konkurrenskraft som ledande forsknings- och kunskapsnation.
Men våra gemensamma resurser, både materiella och personella, är begränsade och det medför naturligtvis att förutsättningarna för att skapa goda forskningsmiljöer utarmas om de ska fördelas på flera fysiska platser. Det är grunden för att vi kristdemokrater inte vill omvandla fler högskolor till universitet. Det är bekymmersamt att ministern för högre utbildning och forskning verkar anse att värnandet av grundförutsättningarna för det område som hon är satt att ansvara för är elitism.

Vi vill också betona att Kristdemokraternas invändning mot regeringens förkärlek för att utnämna högskolor till universitet inte är en kritik specifikt mot Mälardalens högskola, MDH, och den forskning som bedrivs där.
Precis som jag skrev i mitt första debattinlägg uppskattar Kristdemokraterna att MDH bidrar till strategiskt viktig forskning inom de områden där de har tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Vi menar dock att utfallet av deras verksamhet snarare stärker vikten av att ha högskolor som kan fokusera på utvalda spetsämnen i stället för att användas som ett argument för att utlysa fler universitet med generellt tillstånd för examina på forskarutbildningsnivå.
Det är också utmärkt att MDH samverkar effektivt med industri- och näringslivet och därigenom bidrar till regionens tillväxt och utveckling. Men att som Ernkrans ange regional utveckling som skäl för att utnämna högskolan till universitet stärker vår farhåga att det är regionalpolitisk hänsyn, snarare än utbildnings- och forskningspolitisk hänsyn, som styrt regeringens agerande i den här frågan.

Avslutningsvis menar vi precis som regeringen att det är viktigt att ge alla som vill förutsättning till högre utbildning. Men vi är övertygade om att det inte är ett universitet i den omedelbara närmiljön som är den magiska nyckeln för att fler ska söka sig till högre utbildning. Låt oss i stället bekräfta att högskolor och universitet kompletterar varandra och ge dem de bästa förutsättningarna för att skapa starka miljöer för både utbildning och forskning av högsta kvalitet. Det stärker inte bara lärosätenas attraktivitet för de som vill söka sig till högre utbildning utan också Sverige som forsknings- och kunskapsnation.

Pia Steensland (KD)
Riksdagsledamot och talesperson för forskning och högre utbildning
Docent vid Karolinska institutet

Riksdagsledamot Pia Steensland (KD)

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023