Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Ett universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning

Replik till Pia Steensland (KD)

18 mars, 2021
Matilda Ernkrans (S)

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Replik på debattartikeln ”Utnämnandet av MDH till universitet kan tolkas som Regionalpolitik”. 

Det är tydligt att Kristdemokraterna inte förstår eller har en mycket elitistisk syn på högre utbildning. Kristdemokraterna tycker uppenbarligen att våra nyare universitet – Karlstads universitet, Linnéuniversitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet– inte är av vikt. Här finns ledande forskning och samhällsviktiga utbildningar som är avgörande för vår välfärd och utveckling. Det betyder ingenting för Kristdemokraterna.

För mig som socialdemokrat är investeringar i forskning och utbildning självklara för Sveriges framtid. Därför är det inte en slump att det är under socialdemokratiskt ledda regeringar som de stora investeringarna görs i forskning, som högskolor byggs ut och universitet inrättas. Vi vet att kunskap bygger samhället starkare. Universitetsstatus för Mälardalens högskola ger en starkare forskning och främjar en utveckling som är viktig för forskningsgenombrott, för människor och för Sverige.

Vårt kunskapssamhälle är inte en självklarhet, utan något som tålmodigt byggts starkt under lång tid genom politiska reformer. Regeringar har genomfört satsningar för att fler ska kunna utbilda sig, för nya forskningsgenombrott och för att stärka vårt samhälle. I hela landet. Det är ett vägval för Sverige som har lönat sig väl.

Vi har gått från cirka 17 000 studenter 1956 till omkring 400 000 studenter i dag. Sverige är ett litet land, men vi producerar världsledande forskning, och är det land inom EU som lägger mest i relation till BNP gällande forskning och innovation. Kunskap har blivit vårt lands främsta internationella konkurrensmedel och vi är världsledande när det kommer till innovation.

Men vi kan inte luta oss tillbaka, arbetet måste fortsätta. Utan investeringar i utbildning sätter vi vår produktivitet, vår välfärd och vår förmåga till innovationer på spel. Därför satsar vi på en kraftig ökning av resurserna till forskning och innovation redan i år, och därför ser vi att Mälardalens högskola är redo att förstärkas och bli Mälardalens universitet.

Mälardalens högskola har en mycket framstående position bland landets högskolor. Högskolan är den högskola med flest antal doktorander och flest examenstillstånd på forskarnivå, samt med en hög andel extern forskningsfinansiering. Mälardalens högskola har också uppvisat goda resultat i till exempel Vetenskapsrådets forskningsbarometer, som mäter vetenskapliga publiceringar och citeringar. Mälardalens högskola har redan examenstillstånd för att ge utbildning på forskarnivå inom sex områden, som spänner från teknik till utbildningsvetenskap. Det innebär att Universitetskanslersämbetet har prövat och konstaterat att högskolan håller så hög kvalitet att sex tillstånd har beviljats.

Högskolan har också en hög andel extern forskningsfinansiering från stiftelser och företag, högre än de flesta nya universitet och andra högskolor. Det är något som brukar räknas som en av flera kvalitetsindikatorer. Att lärosäten samverkar med näringsliv, region och kommuner är viktigt. Det är endast så verksamhetsförlagd utbildning kan möjliggöras för studenter, det är så praktikplatser skapas och det stärker forskning och innovation. Mälardalens högskola utgör i detta också en viktig del av regionens tillväxt och utvecklingspotential. Regionen är och har varit industri- och företagstung. Många utvecklingsinriktade företag satsar i Mälardalen såsom ABB och Volvo. Nu etablerar sig Northvolt i Västerås. Bombardier har beslutat att flytta hela sin FoU-verksamhet till Västerås. Det finns ett stort stöd i regionen som ser positivt på önskad universitetsstatus och den utvecklingspotential som detta medför.

Inga pengar tas heller från befintliga lärosäten som Kristdemokraterna låter påskina. I stället investerar regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna mer i utbildning och forskning. Regeringen tillför 130 miljoner från 2022 för att stärka forskningen och ge lärosätet möjligheter att utvecklas som universitet.

Vi ser att ett nytt univer­sitet i Mälardalen är en viktig fram­tids­satsning som kommer att stärka Sverige som ett kon­kurrens­kraftigt utbildnings- och forskningsland. Det kommer att stärka människor, regionen och landet Sverige. För konkurrenskraft och välfärd. Kristdemokraterna kan lämna sin elitiska och småaktiga syn på den högre utbildningen där den hör hemma, långt bakom.

Matilda Ernkrans (S)
Minister för högre utbildning och forskning

Matilda Ernkrans (S)

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023