Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF:s valberedning vill ha förslag till ny styrelse

Inför SULF:s kongress till hösten är valberedningen redan i full gång. Ett färdigt förslag till den nya styrelsen ska vara klart efter sommaren.

11 februari, 2021
Per-Olof Eliasson
Vid SULF:s kongress till hösten ska en ny styrelse och även en ny ordförande väljas av kongress­ombuden. Bilden är från kongressen 2018 då Kirsi Höglund presenterade valberedningens förslag.

Hela förra året har valberedningen haft möten och suttit med på SULF-styrelsens sammanträden för att sätta sig in i vilka krav den bör ställa på nästa styrelse. Nu går valberedningens arbete in i ett nytt skede.

Kirsi Höglund

– Under februari intervjuar vi alla i sittande förbundsstyrelse. Vi vill höra hur styrelsen fungerat, om det är något vi behöver tänka på och också fråga vilka som är intresserade av att fortsätta i styrelsen, säger valberedningens ordförande Kirsi Höglund.

Nomineringsstopp 1 mars
Senast 1 mars har valberedningen begärt in nomineringar för den nya styrelsen.
Alla medlemmar har samma rätt och möjlighet att nominera. På SULF:s hemsida finns ett nomineringsverktyg som man ska använda, gå in på sajten sulf.se/kongress2021.
– När vi fått in nomineringarna tar vi kontakt och intervjuar alla som blivit nominerade. För oss är det viktigt att styrelsen bildar en helhet, och representerar olika delar av medlemmarna. Vi tittar på många olika aspekter, kön, stora och små lärosäten, var de finns i landet, ämnen, erfarenheter, även internationella erfarenheter. Det viktiga är att det blir en stor variation av personer och personligheter.

Ny ordförande måste inte vara professor
Eftersom nuvarande ordförande Mats Ericson avböjt omval ska också en ny ordförande nomineras till kongressen till hösten.
– Vi har förberett en specifik kravprofil som finns på sulf.se/kongress2021. Uppdraget som ordförande innebär en anställning på deltid. Det är viktigt att en förbundsordförande är förankrad i forskning, undervisning och samverkan med omgivande samhälle, och har ett fackligt engagemang för SULF:s frågor. Medlemmarna är inte bara lärare och forskare så ordföranden måste kunna representera hela högskolan. I valberedningen har vi funderat en hel del över om den nya ordföranden måste vara professor. Vi har landat i att denne inte måste vara det, även om en professor ofta har med sig många av de egenskaper som krävs, men det är inget grundkrav att vara professor. Det är lite spännande, säger Kirsi Höglund.

Senast 1 september, när kongresshandlingarna skickas ut, ska valberedningens förslag på ny styrelse och ny ordförande vara klart.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023