Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Långläsning över jul och nyår

Har du missat Universitetslärarens fokus-teman och porträtt under hösten? Passa på att fördjupa dig under helgerna. Tidningen har nu juluppehåll och är tillbaka i januari.

22 december, 2020
Anders Jinneklint
Jul
Universitetsläraren önskar alla läsare god jul och gott nytt år.

Läs höstens fokus-teman:

 

Omstridd lärarutbildning
Utmaningarna är många. Nästan hälften av lärarutbildningarna får underkänt i UKÄ:s utvärderingar. Det är lågt söktryck och många avhopp. Långvarig politisk och facklig splittring om läraryrket har resulterat i ständiga utredningar och upprepade omstöpningar av utbildningen. Ivriga politiker överhopar utbildningen med skiftande direktiv. Och inte minst en fortlöpande urholkning av resurserna och brist på forskningsanslag. Allt omgärdas av en oftast kritisk samhällsdebatt som påverkar lärarutbildarnas självbild.

 

Tre år efter #akademiuppropet
I november 2017 vittnade 2 600 kvinnliga akademiker om sexism och sexuella trakasserier i #akademiuppropet. Det talades om en revolution. Ett urvrål som krävde förändring. Men blev det någon revolution? Åsikterna går isär.

 

Lärosätenas holdingbolag
I drygt 25 år har lärosätena haft möjlighet att bilda holdingbolag för att kunna bedriva kommersiell verksamhet i syfte att öka flödet av forskningsresultat till näringslivet. Holdingbolagen, som kopplas till den tredje uppgiften, ska bidra till innovation och nyttiggörande.
Modellen är dock omdiskuterad och har upprepade gånger kritiserats bland annat för bristande affärsmässighet, otydlig styrning från regeringens sida och svagheter i lärosätenas förvaltning. Många betraktar holdingbolagen som en udda fågel i det akademiska landskapet.

Coronavåren
Över förväntan. Det är den sammanfattande bedömningen av vårterminens omställning från ett stort antal lärosäten som Universitetsläraren varit i kontakt med.


Läs höstens porträtt:

I regeringens coronatjänst
När coronapandemin bröt ut tog Fredrik Bynander av sig forskarrocken och klev in som tjänsteman på regeringens kriskansli. Som docent i krisberedskap går han gärna mellan akademi och praktik – ett arbetssätt som ofta möts med höjda ögonbryn från andra delar av forskarvärlden.

Med fokus på folkhälsan
Hon har både idrotten och forskningen i blodet. Men det är kampen för bättre folkhälsa, att få människor att röra på sig och må bra, som driver Elin Ekblom Bak, lektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Hon menar att vardagsmotion är minst lika viktig som medveten träning.

Han längtar efter att återse studenterna
När coronapandemin slog till bytte Fredrik Björk campus vid Malmö universitet mot en provisorisk arbetsplats i sin kolonistuga. Där har han varvat föreläsningar i Zoom med att skörda kål och plocka äpplen. En rätt behaglig tillvaro kan tyckas – men han saknar att träffa studenterna.

Professorn som blev volontär
Professor Karin Berglund tröttnade på hemmakontoret under pandemin. Som ”volontär” på sjukhuset i Västerås kommer hon nära sitt nya forskningsfält, sjukhusapotekens organisation. Samtidigt gör hon praktisk nytta.

Anders Jinneklint
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023