Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF byter förbundsordförande 2021

Hallå där Mats Ericson, professor i arbetsvetenskap, som varit SULF:s ordförande sedan 2012 men som nu tycker det är dags att lämna ordförandeposten.

14 december, 2020
MarieLouise Samuelsson

Varför ställer du inte upp för omval?
– Jag har varit ordförande i nio år och är därmed den SULF-ordförande som har suttit längst. Om man sitter länge på en sådan post finns risken att man blir mindre engagerad och mer förvaltande. Jag är också fortfarande verksam som forskare och lärare och vill gärna få mer tid till min familj.

Vad är du mest nöjd med som SULF har åstadkommit under dina år som ordförande?
– Det var bra att förbundet bytte namn (från Sveriges Universitetslärarförbund till Sveriges universitetslärare och forskare) och att vi drivit ett tydligare forskarperspektiv. SULF lokalt liksom Sacoföreningarna gör jättebra insatser, förbundet har också varit bra på att få genomslag för sådant som rapporterna om urholkning av högskolans resurser.

Något som du är mindre nöjd med?
– Att fackföreningsrörelsen generellt backar när det gäller medlemstal och att viljan till facklig anslutning minskar. Det är också svårt att på allvar påverka den usla statliga arbetsgivarpolitiken, som innebär att många inom högskolan har villkor som kan jämföras med daglönares.

Hur ser du på den politik som förs för högre utbildning och forskning?
– Mer av forskningsmedlen borde gå direkt till lärosätena och satsningarna på högre utbildning behöver göras i form av ökade resurser per utbildningsplats.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023